Posun mozkových cév - jak probíhá operace a jaké jsou její důsledky?

Hydrocefalus je proces akumulace tekutiny v mozku. Příčinou tohoto jevu je zablokování krevních cév, které narušují normální drenáž cerebrospinální tekutiny z lebky. Nadměrné množství tekutiny může poškodit křehké mozkové tkáně a vést k vážnému poškození funkce těla a dokonce ke smrti. Posun mozku se používá v 90% případů léčby takové patologie.

Příčiny takové nemoci u dětí mohou být následující:

 • Předčasnost. Časná práce, stimulovaná vnějšími faktory, vyvolává nárůst intrakraniálního tlaku v nedostatečně rozvinutém plodu. Tento proces je reakcí těla na změnu vnějšího prostředí a na jeho přizpůsobení.
 • Tumor mozku. Toto onemocnění je u novorozenců zřídka diagnostikováno. Častěji jsou porušování struktury mozku a proces vzniku nádorů registrovány u kojenců od šesti měsíců do jednoho a půl roku. Během tohoto období se procesy, které se začaly rozvíjet v děloze, dostanou do fáze vzniku nádorů, což narušuje odtok tekutiny z hlavy.
 • Fyzická trauma. Důsledkem takového úrazu je mozkové mozkové příhody a nárůst tlaku uvnitř lebky předčasných a novorozenců, což vede k vývoji velkého množství cerebrospinální tekutiny.

Porušení se vyskytuje nejen u malých dětí, ale také u středního věku a starších lidí. Problémy s chůzí, močovou inkontinencí, zpožděným vnímáním a myšlením - takové příznaky mohou být pozorovány u starších lidí s hydrocefalou.

Při diagnostice hydrocefalusu v rané fázi je předepsán průběh léčby. Taková léčba je zaměřena na snížení tlaku uvnitř lebky a usnadnění přirozeného odtoku tekutiny z mozku. Pokud však onemocnění postupuje rychle, taková léčba nemá smysl. V tomto případě je možné použít endoskopickou ventrikulostomii. Tento postup zabraňuje zavedení cizího těla do mozku, jak se vyskytuje při použití posunu, a snižuje počet rizikových faktorů. Taková operace je však možná pouze u pacientů s uzavřenou formou hydrocefalusu, což je asi 10% celkového počtu pacientů.

Výsledkem je, že cerebrospinální tekutina (která odstraňuje míchovou tekutinu) je používána téměř v 90% případů "mrtvého mozku" a je hlavním způsobem léčby této patologie. Operace je považována za poměrně riskantní vzhledem k možnosti proniknutí patogenních bakterií do mozku spolu s posunovacím systémem. Potřeba časté výměny zkratu během chirurgického zákroku vede k pravděpodobnosti reinfekce. V téměř 55% případů se vyskytují různé komplikace, u 60% případů se pacienti, kteří podstoupí posun mozkových cév, stávají závislí na tomto postupu a po určité době je potřebují znovu.

Postup posunu trvá asi 1-1,5 hodiny. V lebce pacienta je vytvořena díra, do níž je zavedeno speciální zařízení vyrobené ze silikonu a měkkých materiálů. Pod kůží je vytvořena dutina pro katétr a ventil, pak se do dutiny zavede zkrat. Podstatou je použití posunovacího systému, který odstraňuje tekutinu z komor mozku do jiné tělní dutiny, nejčastěji do břišní oblasti, kde je tekutina absorbována střevní dutinou. V jiných případech může být tekutina vyloučena buď do pravé síně nebo do spinálního kanálu, který je spojen pomocí katétru do střevní dutiny.

Množství kapaliny odebrané z mozku je regulováno ventilem, který vylučuje možnost prudkého poklesu tlaku s následnými komplikacemi. Úspěšná operace zastavuje akumulaci tekutin a průběh onemocnění. Po operaci je pacient sledován v nemocnici tři dny.

Vynechání mozkových nádob má určitá rizika, například:

 • vnitřní krvácení;
 • porušení krevního oběhu v mozku;
 • trombóza arterií;
 • infarkt myokardu;
 • infekce v ráně během postupu;
 • arytmie;
 • chronická bolest v oblasti operující rány.

Všechny výše uvedené komplikace jsou ovlivněny stávajícími nemocemi pacienta souvisejícími s prácí srdce a oběhového systému, arteriosklerózou cév, imunitními onemocněními. Ženy, starší lidé, pacienti s renální insuficiencí a poruchami krvácení jsou vyšší. To vše značně zvyšuje pravděpodobnost komplikací jak v průběhu chirurgického zákroku, tak v pooperačním období.

U starších žen je vyšší riziko komplikací v důsledku zúžení koronárních tepen, které hrozí po třech hodinách po operaci ohrožení možné trombózy injekčního zkratu. To komplikuje postup a zkracuje životnost implantátu. V tomto případě se doporučuje použít zkratovací systém s pevnějším materiálem.

Závažnou komplikací je infarkt myokardu způsobený porušením krevního oběhu a arytmií způsobené poruchou levé síní. Takové porušení výrazně snižuje šance na úspěšnou operaci a následné zotavení. Pacienti s problémem koagulace krve mají při operaci a po operaci určité riziko. Během operace je pacient připojen k zařízení umělé cirkulace a problém koagulace krve může způsobit vnitřní krvácení. V pooperačním období může být poškozen nebo přerušený zkrat, stěny vodivé tepny mohou být zraněny, což také způsobuje krvácení.

S úspěšným výsledkem je hlavním důsledkem operace celoživotní rehabilitace. Pacientovi je předepsán léčebný postup, který má snížit intrakraniální tlak a odstranit otoky. Kontraindikace fyzické aktivity, alkohol a kouření je předepsána speciální strava. Bude nutné sledovat integritu posunovací soustavy a bezpečnost dárcovské arterie, jejíž poškození může vést k krvácení do mozku.

Posun mozkových cév je nejúčinnějším způsobem léčby hydrocefalů, který se ve většině případů používá. Vývoj různých pooperačních komplikací je nejčastěji spojován s přítomností souběžných onemocnění u pacientů, které nejen komplikují proceduru bypassu, ale také snižují šance na úplnou rehabilitaci.

Co je posun mozku?

1. Co je to? 2. Druhy 3. Posun v hydrocefalu 4. Způsoby intervence 5. Pooperační období

Posun mozku je druh operativního (chirurgického) léčení mozkových onemocnění a jejich následků, vaskulárních a mozkomíšních systémů mozku. Metoda je založena na mechanickém obnovení krevního oběhu nebo cerebrospinální tekutiny kvůli spojení krevních cév nebo jiných struktur mozku k sobě navzájem.

Nervový systém je velmi složitý mechanismus v lidském těle, propojený s jinými systémy. Stejně jako ostatní orgány a tkáně potřebuje mozku výživu a kyslík. To vše je způsobeno kardiovaskulárním systémem. Mozak se umyje čtyřmi velkými tepnami a stenóza (zúžení lumenu cévy) nebo okluze (úplná obstrukce) způsobí značné narušení funkcí celého nervového systému. Takové problémy mohou být akutní a vyskytnou se pouze jednou s výraznými příznaky, které představují významnou hrozbu pro život a zdraví člověka, nebo jsou chronické.

Pokud trofická (potravina) mozku trvale naruší a příznaky narůstají, může to vést k následujícím nevratným změnám:

 • úmrtí nervových buněk;
 • zdravotní postižení pacienta;
 • smrtelný výsledek v těžké podobě.

Cévní systém mozku představuje čtyři velké tepny: pravá a levá karotida, pravé a levé obratlovce. Při stenóze kteréhokoli z nich má pacient v závislosti na lokalizaci léze fokální symptomatologii.

Co to je?

Posun mozkových cév je metodou chirurgického zákroku, jehož cílem je zlepšit nebo obnovit přívod krve do mozku a tím plně fungovat.

Terapeutický účinek se dosahuje vytvořením zkratové anastomózy mezi průchodnými a stenotickými cévami a redistribucí krve mezi různými částmi orgánu.

Mozok je v čele centrálního nervového systému. Za zlomek sekundy existuje mnoho různých procesů, na kterých závisí životně důležitá aktivita celého organismu.

Aby mohla plně fungovat, potřebuje odpovídající výživu, která zajišťuje krev. Krev však není jen zdrojem výživy. Trpí produkty rozpadu z mozku.

V moderní medicíně se praktikují dva druhy posunů: autodonorový zkrat a zkrat z tepen skalpu. Vhodná varianta je vybrána na základě řady parametrů (potřebná rychlost krevního oběhu, kardiovaskulární systém pacienta obecně, přítomnost souběžných onemocnění) a pro každého pacienta individuálně.

V autodonorovém posunu je plavidlo odebráno od pacienta, obvykle z radiální nebo ulnární tepny, ramena nebo části velké safenéní žíly nohy. Jeden konec cévy je šitý vnější karotidovou tepnou, pak je subkutánně a šit do utěsněné nádoby nad stenózou prostřednictvím předem připraveného treffinového okna. Tato volba se používá pro hlavní tepny s vysokou rychlostí průtoku krve. Pro menší cévy, při kterých krev cirkuluje s menší intenzitou, se používají shunty z cév měkkých tkání skalpu. Tato metoda je méně traumatická, kvůli menšímu množství chirurgických zákroků.

Izolujte pouze jeden konec vybrané nádoby, projděte ji skrz trepanací okenní otvor a olepte jej malou nádobou na povrchu mozku. Po operaci se zlepšuje přívod krve do mozku.

Posunování v hydrocefalu

Posun mozku hydrocefalusem má řadu vlastností, neboť nerozděluje krev v cévách, ale mozkomíšní moč.

Hydrocephalus - závažné patologie charakteristickým rysem, který je pro zvýšení mozek lebky v důsledku nadměrného hromadění dutin v mozkomíšním moku (CSF) a porušení jeho zatahování.

Epidemiologie hydrocefalů. Bez ohledu na etiologických faktorů vrozeného hydrocefalu se vyskytuje ve dvou novorozenců od 1000. V případě, že dítě nepracuje v čase, je úmrtnost v prvním roce života 75%.

Toto onemocnění postihuje jak děti i dospělé, a má různé příčiny (infekce u matky v průběhu těhotenství, porodního traumatu, následky meningitidy, vrozené vady, traumatické poranění mozku, arachnoiditidy, nervové soustavy nádory a cysty).

Hydrocefalus je nebezpečné onemocnění. Bez ohledu na etiologii má vysoký počet úmrtí a postižení u novorozenců. V této fázi vývoje léčiv je chirurgie bypassem jedinou účinnou metodou léčby hydrocefalů navzdory vysokému procentu komplikací, mezi něž patří:

 • infekce tělesných dutin v závislosti na umístění bočníku;
 • vývoj epilepsie;
 • nedostatečnost samotného drenážního systému, a to nedostatečného nebo nadměrného odtoku mozkomíšního moku.

Charakteristiky takových operací u novorozenců s hydrocefalou zahrnují kromě nebezpečí komplikací také potřebu opakovaných operací.

V prvním roce života narůstá novorozence velmi rychle a nakonec se zkratka přestane vypořádat s jeho funkcemi, s tím rozdílem, že s růstem dítěte se může posunovat, což ohrožuje poškození mozku a jeho struktur. Hydrocefalus vyžaduje léčbu v dynamice.

Metody intervence

Hlavním cílem posunu v hydrocefalu je přerozdělení mozkomíšního moku do komorového systému mozku.

Hlavní typy posunů v hydrocefalu:

 1. Ventrikuloperitoneální posun.
 2. Ventrikuloatrální bypass.

Při první metodě neurochirurg dělá trepanací otvor v lebce novorozence, do něhož je vložena speciální trubice. Jeho spodní konec je vložen do dutiny komory a druhý konec je připojen k břišní dutině. Nadbytečná tekutina se absorbuje, ale riziko komplikací je vysoké. Druhý druh je z hlediska komplikací méně nebezpečný. Samotný posun je ve své struktuře komplikovanější, má řadu ventilů, na kterých závisí jeho spolehlivost a funkčnost. Tento zkrat vyžaduje výměnu každých šest měsíců, je-li provedena další operace.

Pooperační období

V pooperačním období je pacient s hydrocefalusem předepsán léky proti bolesti a antikonvulzivace, které lékař zvolí, dávku také stanoví.

Jako zotavení se farmakoterapie mění v závislosti na dynamice onemocnění.

Chirurgie pro posun mozku u dětí a dospělých

Hydrocephalus - je to vážný stav, při kterém dochází k narušení odtoku mozkové tekutiny z komor mozku. Výsledkem je, že se v nich nahromadí tekutina, což zvyšuje intrakraniální tlak, kompresi mozkových struktur, neurologické poruchy.

U dětí s vrozeným hydrocefalusem se hlava zvyšuje, normální vývoj mozku za takových podmínek není možný. Jediný způsob léčby této patologie - chirurgické.

Posun mozku hydrocefálním - co to je?

Posunování Je operace, která vám umožní vyléčit hydrocefalus a zabránit jeho vývoji v budoucnu. Jeho cílem je vytvořit další cestu pro odtok mozkové tekutiny z komor, když je obtížný nebo zcela nemožný normální oběh.

Existuje několik způsobů posunu mozku:

 • Ventriculo-síň (spojení komory s pravou síní, zřídka - s levou);
 • Ventriculo-peritoneální (spojení komory s peritoneem);
 • Ventriculosus cisternostomy (spojení komory s cisternami arachnoidní membrány mozku);
 • Subperitoneální (spojení prostoru pod dura mater s peritoneem);
 • Ventrikulo-pleurální;
 • Ventriculo-uretrální (vzácný typ bypassu, spojení komory s močovou trubicí).

Která metoda bude použita v každém konkrétním případě závisí na:

 • charakteristiky průběhu onemocnění u pacienta;
 • související choroby;
 • obecný stát.

Jak funguje operace pro děti, dospělé a novorozence?

Během operace posun mozku je pacientovi injektován systém trubek a ventilů, které zajišťují normální výtok kapaliny.

Tyto trubice jsou:

 • nezabraňte pohybu;
 • neinterferujte s průtokem krve;
 • může výrazně zlepšit stav pacienta.

Nechte dospělých jsou průběžně založeny, s děti vyžadují pravidelnou náhradu, jak dítě vyrůstá.

U novorozenců by měla být tato operace provedena co nejdříve za přítomnosti indikace. To je způsobeno skutečností, že s vrozeným hydrocefalusem je vývoj mozku narušen, což vede k odchylky v psychice a duševním vývoji dítěte.

U starších dětí a dospělých lze obvykle přeměnit příčinu hydrocefalusu encefalitidy nebo meningitidy, proto je nejčastěji postižena jedna komora. To usnadňuje operaci, ale prodlužuje diagnózu, protože je nutné zjistit, která komora se porucha vyskytla.

Co dělá operace?

Posunování normalizuje odliv mozkomíšního moku z komor mozku, díky tomuto normálnímu a intrakraniálnímu tlaku, který vám umožní zbavit se bolesti hlavy.

Přeplněná komora přestane stlačovat sousední struktury mozku, takže neurologické poruchy způsobené hydrocefalusem zmizí, obnovena ztracené funkce motoru.

U novorozenců kvůli zvláštnostem fyziologie způsobuje komorový přetečení rozšíření hlavy Ve velikosti, doprovázené kompresí a atrofií mozku.

V budoucnu to ohrožuje mentální retardace a závažné poruchy motoru dítě.

Včasný bypass umožňuje přestat tento proces. Dítě mozku je velmi plastické a funkce poškozených částí mozku se rychle obnoví, vývoj dítěte se postupně dobývá zdravými dětmi stejného věku.

Co se týče kosmetického účinku, bohužel neexistuje žádný obrácený vývoj, ale jak dítě roste, proporce jeho těla mohou odskočit zpět.

Předběžné průzkumy a školení

Před provedením bypassu:

 1. K pacientovi bude přiděleno několik testů. Porušení struktury komor, nahromadění tekutiny v nich a poškození mozku jsou primárně viditelné na MRI. Tato studie vám umožní získat co možná nejkomplexnější obraz odtoku odtoku tekutin v komorách a jeho výsledky řeší otázku nezbytnosti operace.
 2. Další studie - angiografiemozku (radiografické vyšetření cév může být provedeno společně s MRI nebo CT) k identifikaci možných poruch krevního oběhu v mozku, rizika krvácení během operace, zvláštnosti umístění cév.
 3. Navíc studiev dutině, ve které je plánováno stažení mozkové tekutiny. Pokud je atrium jako takové vybráno, je nutné provést EKG, EchoCG, dopplerografii srdce, aby se zjistila, jak je bezpečná tato operace.
 4. Pokud plánujete propojení postižené komorys peritoneem, pak ultrazvukem a MRI břišní dutiny identifikovat možné kontraindikace k chirurgickému zákroku.

Je-li operace již naplánována, musí pacient:

 1. Udělejte si sprchu dvakrát - večer před operací a ráno v den operace a vždy pečlivě umyjte hlavu.
 2. Poslední jídlomusí být osm hodin před operací, Můžete vypít vodu v malém množství, alkohol je zcela kontraindikován.
 3. Vlasy na hlavě jsou nutnéoholejte (to provádí zdravotní sestra) zcela nebo částečně.
 4. Je nutné vyjmout brýle,kontaktní čočky, zubní protézy, náušnice a piercingy - během operace by na hlavě neměly být žádné cizí předměty.
 5. Všechny ozdoby, mobilnítelefon a jiné cennosti musí být předem předány příbuzným nebo odevzdat do skladovacího prostoru.

Provozní cena

Cena operace se liší podle oblasti a charakteristik kliniky, ale jak je možno říci, posun je potěšením ne od levných. Kromě samotné operace budete muset vynaložit peníze na diagnostické procedury, které také stojí hodně.

Rehabilitace a obnova

První den pooperačního období pacienta stráví neuroreanimation. To je nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno co nejšetrnější pozorování pacienta a pozoruje se zhoršení v čase, pokud se to stane. V případě potřeby se prodlužuje doba pobytu na jednotce intenzivní péče.

Pokud pooperační období probíhá bez komplikací, pak už za den po operaci je pacient převeden na neurologické oddělení.

V příštím týdnu po chirurgickém zákroku je pacientovi prokázán odpočinek na posteli s postupným roztahováním, protože se pacient lépe cítil. Během tohoto období je pacient předepsán antibiotika jako preventivní opatření proti infekci.

Jiné léky jsou předepsány:

 • antikonvulziva;
 • léky proti bolesti;
 • při vysokém arteriálním tlaku - mannitol v kombinaci s jinými diuretiky.

Po operaci je pacient MRI - poprvé v den po operaci, je-li to nutné, může být analýza opět přiřazena. Je třeba se ujistit, že je spojka na místě, je umístěna volně a plní svou funkci.

Léčba a péče

Po propuštění z nemocnice:

 • Je nutné zůstat pod dohledem neurologa po dobu šesti měsíců.
 • Pokud během této doby nedošlo k žádným komplikacím, pravděpodobnost jejich výskytu v budoucnosti je poměrně nízká.
 • Veškerá fyzická aktivita, a to i bezvýznamná, by měla být během tohoto období koordinována s lékařem. Výjimky z tohoto pravidla jsou chůze.
 • Povolání profesionálních sportů je vyloučeno, dokud ošetřující lékař nerozhodne, že je pro pacienta bezpečné.

Po propuštění z nemocnice:

 • Můžete si koupat, sprchovat a umyt si vlasy - to nebude způsobovat komplikace, ale nepotřebujete jít do bazénu a plavat v otevřené vodě.
 • Je žádoucí vyloučit všechny možné stresy, přestat kouřit, úplně přestat pít alkohol.
 • Kofein nebude užitečný.
 • Práce doma, jako každá fyzická práce, by měla být přísně dávkována, nemůžete zvedat těžké předměty.

Taková přísná omezení zůstávají během jednoho měsíce nebo déle, pokud je to nutné. V průběhu času se pacient vrátí k plnému zdravému životu.

Riziko možných komplikací

Stejně jako u všech operací, zejména v mozku, je možné posunovat řadu komplikací, takže je velmi důležité nenechte si ujít jejich prvních příznaků.

Symptomy různých komplikací:

 1. Infekce operační rány se projevuje:
  • zvýšená teplota v prvních dnech po operaci;
  • bolesti hlavy;
  • nevolnost a zvracení;
  • zčervenání břicha;
  • poruchy chůze, koordinace pohybů;
  • rychlá únava.
 2. Nesprávná instalace shuntuvede k tomu, že příznaky hydrocefalu neprocházejí po operaci, Kromě toho se vyskytují známky zánětu - bolest podél zkratu, zvýšení teploty, vzhled otoků. Aby se tomu zabránilo, po operaci se provede MRI.
 3. Komplikace, která obvykle vznikajít několik let po operaci - zablokování zkratu. To se projevuje návratem příznaků hydrocefalu - bolesti hlavy, ohniskové neurologické příznaky, zvýšený intrakraniální tlak.

Aby si všimli prvních příznaků kontaminace šunky v čase, každoročně Přijďte na recepci neurologovi. Když dojde k takové patologii, odstraní se zanesený zkrat a nahradí se nový.

Operace pro posun mozku: ventrikuly s hydrocefalusem; arterie s ischémií a dalšími indikacemi

Posunování je obecný název operací spojených s vytvořením dalších cest pro pohyb biologických tekutin. Jsou prováděny s pomocí implantátů, které vytvářejí příležitost k oběhu. Posun mozku je rozdělen do dvou typů: obnovení průtoku krve a snížení objemu mozkomíšního moku. Jedná se o složité operace s vysokým rizikem komplikací. Ale dávají pacientům šanci na normální plný život a vývoj.

Posun s hydrocefálním, cystovým nebo mozkovým nádorem

Hydrocefalus je nadměrné hromadění tekutiny (CSF) v mozkových dutin mozga.Ona mohou být vnější (ovlivněny subarachnoidální prostor), (jsou ovlivněny komory), vnitřní nebo obecný a / nebo smíšená (ovlivněn jeden a další). Komory jsou vnitřní dutiny mozku, jejichž stěny vytvářejí speciální tekutinu - mozkomíšní tekutinu, která slouží k podávání hlubokých vrstev mozku. Subarachnoidní prostor rozděluje vrstvy mozkové látky.

s hydrocefalusem (vpravo), přebytečná tekutina způsobuje zvýšený tlak v lebce

Podle typu komunikace komor mozku a subarachnoidního prostoru je hydrocefalus otevřený (zpráva je uložena) a uzavřená nebo okluzivní (zpráva je porušena). Ve druhém případě je nutný posun.

Zvláště důležitá je počáteční operace s vrozeným hydrocefalusem, neboť vede k vážnému zpoždění ve vývoji, což bude obtížné později upravit. Rozhodnutí o operaci novorozenců by mělo být provedeno rodiči, tato možnost může být doporučena až po potvrzení diagnózy CT nebo MRI. Někdy to můžete udělat s konzervativní terapií - když proces postupuje pomalu, doktor řekne rodičům o možnosti takové léčby.

Cysta je rozšíření nebo dutina plná tekutiny. Technika pro její drenáž je podobná instalaci posunů v hydrocefalu. Operace je občasná kvůli vysokému riziku infekce. Někdy je výtok kapaliny instalací zkratu nezbytný pro mozkové nádory, které jsou doprovázeny hypertenzí - zvýšením intrakraniálního tlaku.

Nádor může také spolu s ischemií, traumatem a infekcí způsobit u dospělých hydrocefalus. Také se okamžitě zpracovává instalací šumu. To umožňuje pacientům v téměř 100% případů vrátit se do práce nebo významně zlepšit jejich kvalitu života.

Typy operací

V moderní neurochirurgické praxi jsou možné následující možnosti posunu mozku v hydrocefalu:

 • Vzdělávání porencefálie. Tento typ zásahu je kombinací komory a subarachnoidního prostoru. Je krátkodobý vzhledem k infekci vzniklé anastomózy.
 • Ventrikulocysternotomie. Stěna komory je perforovaná a mezi ní je vytvořena zpráva a bazální cisterny (prodloužení subarachnoidního prostoru). Ve skutečnosti je operace velmi podobná předchozí, ale umožňuje dosáhnout delšího efektu. Zpráva je obnovena pomocí tenké polychlorvinylové trubky.
 • Zřizování shuntů mozkomíšního moku. V tomto provedení, umístění zkratu není omezen na mozku, a má vliv na srdce, břicho, močový měchýř, a tak dále. Tyto operace jsou prováděny častěji, protože se vyznačují vzhledem k prodlouženým účinkem. Tento zkrat se liší přítomností ventilu, který se otevírá pouze tehdy, když intrakraniální tlak dosáhne určitého nastaveného parametru. Právě tato technika bude podrobně popsána níže.

příklad ventrikuloperitoneálního bypassu

Techniky vedení

Operace se provádí v celkové anestezii. Pacient je pokrytý plechy s výjimkou míst řezu. Všechny oblasti podléhající chirurgickému zákroku jsou léčeny aseptickými léky. Lékař přilepí předpokládanou stezku posunu lékařským průhledným filmem.

Katetr lze umístit do nemrtvého úseku (při použití břišní dutiny) nebo do komor mozku (při použití srdečního vaku). Po jeho fixaci chirurg odstraní zkrácenou cestu v podkožní tkáni. Do mozku je přiváděno přes trefilovou díru.

Komplikace

Riziko nežádoucích následků po operaci je dost velké. Potřeba opakovaného zásahu v prvním roce po posunu nastává v 20% případů. Téměř polovina pacientů trpí celou řadou operací po celý život.

Mezi nejčastější komplikace patří:

 1. Mechanická dysfunkce - tj. Zastavení efektivního fungování zkratu. Vzniká v důsledku přirozených změn v těle (s růstem dítěte podstupujících chirurgický zákrok, musíte protažení a umělé kanály), av důsledku srůstů, zánětu, nádorové procesy nebo nedostatečné kvalifikace chirurga. Komplikace vyžaduje výměnu shuntů.
 2. Infekce. Může se objevit jako zhoršení zánětlivého procesu mozku nebo v důsledku infekce. V 90% případů je příčinným faktorem bakterie staphylococcus aureus. Pro prevenci musíte užívat antibiotika pro jakékoli záněty, včetně zubního kazu. Konzervativní léčba je zřídkakdy úspěšná, nejčastěji je nutné odstranit zkrat a po odstranění infekce zřídit novou.
 3. Hydrodynamická dysfunkce. Někdy posunovací systém neumožňuje normální tlak v komorách mozku. To lze opravit pouze výměnou ventilu. Ve vzácných případech se komory neobvykle mění, spadají, vytvářejí vzhled mezery. Dokonce i malý skok vede k nevolnosti, zvracení, závratě. Léčba není příliš slibná.
 4. Subdurální hematom. Je to krvácení mezi membránami mozku. Nejčastěji se vyvíjí u starších pacientů (více než 60 let). Hematom ve většině případů nemá žádné příznaky a sám se vyřeší. Pokud je klinický obraz nepříznivý, provádí se vyčerpání a výměna nebo přeprogramování ventilu pro vyšší tlak.

Video: Doktor na mozku posunuje hydrocefalus

Posun krevních cév (tepny) mozku

Indikace

Kandidáty na operaci jsou následující kategorie pacientů:

 • Osoby s nedostatečným přívodem krve do mozku. To může být stanoveno v průběhu MRI, CT, angiografie nebo duplexní skenování na pozadí charakteristických příznaků (hluk hlavy, migréna, poškození paměti, snížení výkonu).
 • Osoby s interní karotidovou arterií. Mohou to být aneuryzma, nádor, ateroskleróza, nereagující na jiné metody terapie.
 • Osoby s nádory na spodní části lebky.
 • Pacienti s přetížením nebo stenózou intrakraniální arterie.

ateroskleróza, blokáda tepny mozku - typická indikace pro bypassovou operaci

Příprava na operaci

Ošetřující lékař informuje pacienta o všech možných následcích a získá svůj písemný souhlas s operací. Před posunem bude nutné předat standardní analýzy (moč, krev, EKG, fluorografie).

Týden před operací musíte přestat užívat steroidní léky, kouření a alkohol, protože zvyšují riziko krvácení při manipulaci s cévami. Ráno před zahájením léčby se musíte vyhýbat jídlu, všechny předepsané léky by měly být vypláchnuty malým množstvím vody.

V předvečer bypass je důležité vzít hygienickou sprchu a dvakrát si umyt hlavu. Před chirurgickým zákrokem je nutné odstranit všechny šperky, falešné nehty, řasy, odnímatelné zubní protézy. Zdravotní sestra si od hlavy oddělí vlasy, které budou trepaně. Někdy je nutné jejich úplné odstranění. Před operací se musíte uklidnit a nalézt úspěšný výsledek.

Postup operace

Podstatou této operace je vytvoření obratu pro krev v obtížnosti plavidla. Neprůchodná (okluzivní) nebo zúžená (stenotická) tepna je propojena skokanem a anastomózou se zdravým. V důsledku toho se objevují nové způsoby obnovení krve a výživy mozku.

V závislosti na běžné rychlosti krevního oběhu postiženého plavidla se rozlišují dva typy operací:

příklad vytvoření zkratu mozkové arterie z žíly

Šití velké žíly nebo tepny. Chcete-li vyloučit odmítnutí po chirurgickém zákroku, posunování využívá vlastní nádoby pacienta. Pokud dojde k poranění velké tepny, chirurg odstraní pro tento účel fragment z velké saphenózní žíly nohy nebo radiální / ulnární tepny ramena. Šmýkadlo je zasunuto do postižené nádoby na dvou místech - nad a pod překážkou. Druhý konec je subkutánně podáván trepací dírou vyvrtanou do lebky a spojena s karotidovou tepnou na krku.

 • Šití nádoby o malém průměru. Pro tyto účely se používají malé tepny, které dodávají pokožku hlavy - pokožku hlavy. Jsou odkloněny na poškozenou nádobu také přes trefilový otvor a jsou k němu připojeny. Tak začnou dodávat k mozku krev místo kůže na hlavě. Pokud délka zdravé nádoby nestačí, jsou možné vložky z vystřižených fragmentů jiných tepen nebo žil.
 • Pokrok operace

  Posun mozkových cév se provádí pod celkovou anestézou a trvá asi 3 hodiny. Po působení anestetika je hlava pacienta pevně fixována nebo volně umístěna na opačné straně. Dále následuje výběr dárcovské arterie. Chirurg dělá řez podél svého chodu a vytáhne nádobu úplně nebo vyřízne potřebnou část a šití okraje dohromady.

  Další fáze prochází přímo do mozku. Chirurg vyvrtává část lebky a dočasně jej odstraní. Poté otevírá a sklouzává mořské mušle do místa poškozených nádob. Šití tepny s donorovou nádobou se provádí pod mikroskopem. Dodatečně jsou fixovány dočasnými klipy. Po kontrole průtoku krve pomocí kontaktní dopplerografie. Pokud nedojde k úniku, jsou svorky odstraněny.

  Chirurg šetří tvrdé skořápky mozku, vrací se na místo kostní chlopně. Opravuje se švy, talíře. Když používáte nádobu na pokožku hlavy, chirurg může změnit tvar klapky pomocí kleští, aby se zabránilo stlačení. Dále je kůže a svaly ušité dohromady. Povrch je ošetřen antiseptickými a utěsněnými.

  Pooperační období

  Po ukončení anestezie může být závrat, závrat a bolesti v krku. Musí být připraven na skutečnost, že zdravotnický personál bude neustále žádat jej, aby se pohyboval prstem nebo nohou, zavolat zobrazené položky. Důležité! To může způsobit určité nepříjemnosti, ale je třeba sledovat stav pacienta. Rise je povolen druhý den. S uspokojivým zdravotním stavem a dobrými výsledky tomografie se vypouštění provádí 7-8 dní po operaci.

  Doma v prvních 2-4 týdnech se musíte vzdát zvedacích závaží, jakékoliv práce, včetně praní a mytí podlah. Možná jmenování antikonvulzivních a nesteroidních protizánětlivých léků. Po některých operacích bude celý život muset užívat dezagreganty (kyselina acetylsalicylová a další).

  Dokud chirurg nepřihodnotí stav pacienta jako stabilní, neměl by se vrátit do práce nebo řídit auto. Alkohol by neměl být užíván, dokud nedojde k ukončení léčby. Během zotavení je užitečné chodit s postupným zvyšováním vzdálenosti a pomalým tempem.

  Komplikace

  Existují tři nejčastější komplikace po posunu mozku:

  • Zdvih. Je to důsledek nesprávné práce chirurga (upnutí arterií) nebo vzniku krevní sraženiny v cévách.
  • Epilepsie. Je způsobena prudkým přílivem krve do určitých oblastí mozku. Výsledkem je edém a křeče.
  • Trombóza zkratu.

  Náklady na obtok, vedení podle povinného zdravotního pojištění

  Hydrocefalus lze léčit zdarma, je třeba poskytnout pacientovi pomoc. Odvolání na soukromé klinice závisí pouze na jeho touze. Cena se může pohybovat od 15 000 do 150 000 rublů. Při provádění procedury zásady MHI může pacient použít volnou zkratku nebo ji koupit sám.

  Posun mozkových nádob se provádí podle kvóty, tzn., Že je nejprve přijata určitými kategoriemi občanů po uzavření lékařské komise. Cena je od 15 000 do 70 000 rublů.

  Hodnocení pacienta

  Při posunu lodí mají pacienti tendenci dobře hodnotit svůj stav a jsou vděčni lékařům. Je nesmírně důležité dodržovat doporučení lékaře - to je hlavní záruka stabilního stavu.

  Po chirurgickém zákroku pacientů s hydrocefalusem nechává širokou škálu recenzí, zejména pokud jde o dítě. Mnozí čelí poptávce po úplatcích, hrubý postoj personálu k bezplatnému ošetření. Stává se pro pacienty velkým traumatem a podkopává jejich důvěru v oficiální medicínu.

  Posunování je složitá operace, plná různých důsledků. Ale s řadou onemocnění pouze dává pacientům šanci na normální život.

  Posun mozku u novorozenců

  Chirurgie pro posun mozku u dětí, dospělých a novorozenců: důsledky

  Hydrocefalus je vážný stav, při kterém dochází k narušení odtoku mozkové tekutiny z komor mozku. Výsledkem je, že se v nich nahromadí tekutina, což zvyšuje intrakraniální tlak, kompresi mozkových struktur, neurologické poruchy.

  U dětí s vrozeným hydrocefalusem se hlava zvyšuje, normální vývoj mozku za takových podmínek není možný. Jediný způsob léčby této patologie je chirurgický.

  Posun mozku hydrocefálním - co to je?

  Posun je operace, která dokáže léčit hydrocefalus a zabránit jeho vývoji v budoucnu. Jeho cílem je vytvořit další cestu pro odtok mozkové tekutiny z komor, když je obtížný nebo zcela nemožný normální oběh.

  Podstata operace spočívá v tom, že speciální trubice (spojka) spojí postiženou komoru mozku a pravé atrium nebo peritoneum. Tím je zajištěn odtok tekutiny, komora se vrátí do své normální velikosti.

  Existuje několik způsobů posunu mozku:

  • Ventrikulo-atriální (ventrikulární spojení s pravým atriem, zřídka s levým atriem);
  • Ventrikulo-peritoneální (ventrikulární spojení s peritoneem);
  • Ventrikulo-cisternostomie (spojení komory s cisternami arachnoidní membrány mozku);
  • Subduroperitoneální (spojení prostoru podél dura mater s peritoneem);
  • Ventrikulo-pleurální;
  • Ventrikulo-uretrální (vzácný typ bypassu, spojení komory s močovou trubicí).

  Která metoda bude použita v každém konkrétním případě závisí na:

  • charakteristiky průběhu onemocnění u pacienta;
  • související choroby;
  • obecný stát.
  Udělej svůj mozek pracovat! Po 3 dnech je paměť kardinálně. Čtěte více »

  Jak funguje operace pro děti, dospělé a novorozence?

  Během operace posunu mozku se pacientovi injektuje systém trubiček a ventilů, které zajišťují normální odtok mozkomíšního moku.

  Tyto trubice jsou:

  • nezabraňte pohybu;
  • neinterferujte s průtokem krve;
  • může výrazně zlepšit stav pacienta.

  U dospělých jsou stále instalovány, děti potřebují pravidelnou náhradu, jak dítě vyrůstá.

  U novorozenců by měla být tato operace provedena co nejdříve za přítomnosti indikace. To je způsobeno tím, že při vrozené hydrocefalii dochází k narušení vývoje mozku, což vede k odchylkám v psychice a duševním vývoji dítěte.

  Čím delší hydrocefalus přetrvává, tím méně budou šance na úspěšné dítě v budoucnu. Je-li operace prováděna v raném věku, dovoluje tomu, aby se dítě vyvíjelo stejným způsobem jako jeho zdraví rovesníci.

  U starších dětí a dospělých může být hydrocefalus zpravidla způsoben encefalitidou nebo meningitidou, takže je obvykle ovlivněna jedna komora. To usnadňuje operaci, ale prodlužuje diagnózu, protože je nutné zjistit, která komora se porucha vyskytla.

  Co dělá operace?

  Shunting normalizuje odliv mozkomíšního moku z komor mozku, v důsledku toho se také normalizuje nitrolební tlak, což vám umožní zbavit se bolesti hlavy.

  Přeplněná komora přestane stlačovat sousední struktury mozku, takže neurologické poruchy způsobené hydrocefalusem zmizí a ztracené funkce motoru se obnoví.

  U kojenců v důsledku fyziologických vlastností, ventrikulární přetečení způsobuje zvýšení velikosti hlavy, doprovázené kompresi a atrofie mozku.

  V budoucnu to ohrožuje mentální retardaci a závažné motorické poškození dítěte.

  Včasné posunování umožňuje ukončit tento proces. Dítě mozku je velmi plastické a funkce poškozených částí mozku se rychle obnoví, vývoj dítěte se postupně dobývá zdravými dětmi stejného věku.

  Co se týče kosmetického účinku, bohužel není tam žádný obrácený vývoj, ale jak dítě roste, proporce jeho těla se mohou vrátit k normálu.

  Předběžné průzkumy a školení

  Před provedením bypassu:

  1. K pacientovi bude přiděleno několik testů. Porušení struktury komor, nahromadění tekutiny v nich a poškození mozku jsou primárně viditelné na MRI. Tato studie vám umožní získat co možná nejkomplexnější obraz odtoku odtoku tekutin v komorách a jeho výsledky řeší otázku nezbytnosti operace.
  2. Jiné studie - angiografie mozku (rentgenová vyšetření cév, mohou být provedena společně s MRI nebo CT) k identifikaci možných poruch krevního oběhu v mozku, rizika krvácení během operace a zvláštnosti umístění cév.
  3. Navíc se provádí studie dutiny, ve které je plánováno stažení mozkové tekutiny. Pokud je atrium jako takové vybráno, je nutné provést EKG, EchoCG, dopplerografii srdce, aby se zjistila, jak je bezpečná tato operace.
  4. Pokud plánujete propojení postižené komory s peritoneem, provádí se ultrazvuk a MRI břišní dutiny, aby se zjistily možné kontraindikace operace.

  Je-li operace již naplánována, musí pacient:

  1. Dvojitý sprchový kout - večer před operací a ráno v den operace, zatímco vždy pečlivě umyjte hlavu.
  2. Poslední jídlo by mělo být osm hodin před operací, můžete pít vodu v malém množství, alkohol je zcela kontraindikován.
  3. Vlasy na hlavě musí být oholeny (to je prováděno zdravotní sestrou) zcela nebo částečně.
  4. Musíte odstranit brýle, kontaktní čočky, zubní protézy, náušnice a piercingy - během operace by na hlavě neměly být žádné cizí předměty.
  5. Všechny ozdoby, mobilní telefony a další cennosti musí být předány příbuzným předem nebo doručeny do komory.

  Provozní cena

  Cena operace se liší v závislosti na regionu a charakteristikách kliniky, ale jak je možno říci, posun není levnou léčbou. Kromě samotné operace budete muset vynaložit peníze na diagnostické procedury, které také stojí hodně.

  U novorozenců s vrozeným hydrocefaliem mohou být tyto operace zdarma. Nicméně čím rychlejší je operace, tím více pacientů má možnost vrátit se do zdravého života.

  Rehabilitace a obnova

  První den pooperační periody trvá pacient v neuroreanimaci. To je nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno co nejšetrnější pozorování pacienta a pozoruje se zhoršení v čase, pokud se to stane. V případě potřeby se prodlužuje doba pobytu na jednotce intenzivní péče.

  Pokud pooperační období probíhá bez komplikací, pak je den po operaci převeden pacient na neurologické oddělení.

  V příštím týdnu po chirurgickém zákroku je pacientovi prokázán odpočinek na posteli s postupným roztahováním, protože se pacient lépe cítil. Během tohoto období je pacientovi předepsána antibiotika jako profylaxe vývoje infekce.

  Jiné léky jsou předepsány:

  • antikonvulziva;
  • léky proti bolesti;
  • při vysokém arteriálním tlaku - mannitol v kombinaci s jinými diuretiky.

  Po operaci je pacient MRI - poprvé v den po operaci, v případě potřeby může být analýza opět přiřazena. Je třeba se ujistit, že je spojka na místě, je umístěna volně a plní svou funkci.

  Léčba a péče

  Po propuštění z nemocnice:

  • Je nutné zůstat pod dohledem neurologa po dobu šesti měsíců.
  • Pokud během této doby nedošlo k žádným komplikacím, pravděpodobnost jejich výskytu v budoucnosti je poměrně nízká.
  • Veškerá fyzická aktivita, a to i bezvýznamná, by měla být během tohoto období koordinována s lékařem. Výjimky z tohoto pravidla jsou chůze.
  • Povolání profesionálních sportů je vyloučeno, dokud ošetřující lékař nerozhodne, že je pro pacienta bezpečné.

  Po propuštění z nemocnice:

  • Můžete si koupat, sprchovat a umyt si vlasy - to nebude způsobovat komplikace, ale nepotřebujete jít do bazénu a plavat v otevřené vodě.
  • Je žádoucí vyloučit všechny možné stresy, přestat kouřit, úplně přestat pít alkohol.
  • Kofein nebude užitečný.
  • Práce doma, jako každá fyzická práce, by měla být přísně dávkována, nemůžete zvedat těžké předměty.

  Taková přísná omezení zůstávají po dobu jednoho měsíce nebo více, pokud je to nutné. V průběhu času se pacient vrátí k plnému zdravému životu.

  Duševní práce je užitečná během rehabilitačního období. Je důležité, aby pacient, zvláště pokud měl před operací neurologické abnormality, sám, pokud je to možné, pomáhá rychleji a plně rehabilitovat.

  Riziko možných komplikací

  Stejně jako u všech operací, zejména v mozku, je možné provést řadu komplikací při posunu, takže je velmi důležité, aby jim nezůstaly první příznaky.

  Symptomy různých komplikací:

  1. Infekce operační rány se projevuje:
   • zvýšená teplota v prvních dnech po operaci;
   • bolesti hlavy;
   • nevolnost a zvracení;
   • zčervenání břicha;
   • poruchy chůze, koordinace pohybů;
   • rychlá únava.
  2. Nesprávná instalace zkratu vede k tomu, že příznaky hydrocefalu neprobíhají po operaci, navíc se objevují příznaky zánětu - bolest podél zkratu, zvýšení teploty, výskyt edémů. Aby se tomu zabránilo, po operaci se provede MRI.
  3. Komplikace, která se obvykle vyskytuje několik let po operaci, je překážkou bránění. To se projevuje návratem příznaků hydrocefalu - bolesti hlavy, ohniskové neurologické příznaky, zvýšený intrakraniální tlak.

  Aby si všimli prvních příznaků kontaminace šunky včas, je nutné, aby každý rok přišel s neurológem. Když dojde k takové patologii, odstraní se zanesený zkrat a nahradí se nový.

  Co je posun mozku?

  Posun mozku je druh operativního (chirurgického) léčení mozkových onemocnění a jejich následků, vaskulárních a mozkomíšních systémů mozku. Metoda je založena na mechanickém obnovení krevního oběhu nebo cerebrospinální tekutiny kvůli spojení krevních cév nebo jiných struktur mozku k sobě navzájem.

  Nervový systém je velmi složitý mechanismus v lidském těle, propojený s jinými systémy. Stejně jako ostatní orgány a tkáně potřebuje mozku výživu a kyslík. To vše je způsobeno kardiovaskulárním systémem. Mozak se umyje čtyřmi velkými tepnami a stenóza (zúžení lumenu cévy) nebo okluze (úplná obstrukce) způsobí značné narušení funkcí celého nervového systému. Takové problémy mohou být akutní a vyskytnou se pouze jednou s výraznými příznaky, které představují významnou hrozbu pro život a zdraví člověka, nebo jsou chronické.

  Pokud trofická (potravina) mozku trvale naruší a příznaky narůstají, může to vést k následujícím nevratným změnám:

  • úmrtí nervových buněk;
  • zdravotní postižení pacienta;
  • smrtelný výsledek v těžké podobě.

  Cévní systém mozku představuje čtyři velké tepny: pravá a levá karotida, pravé a levé obratlovce. Při stenóze kteréhokoli z nich má pacient v závislosti na lokalizaci léze fokální symptomatologii.

  Co to je?

  Posun mozkových cév je metodou chirurgického zákroku, jehož cílem je zlepšit nebo obnovit přívod krve do mozku a tím plně fungovat.

  Terapeutický účinek se dosahuje vytvořením zkratové anastomózy mezi průchodnými a stenotickými cévami a redistribucí krve mezi různými částmi orgánu.

  Mozok je v čele centrálního nervového systému. Za zlomek sekundy existuje mnoho různých procesů, na kterých závisí životně důležitá aktivita celého organismu.

  Aby mohla plně fungovat, potřebuje odpovídající výživu, která zajišťuje krev. Krev však není jen zdrojem výživy. Trpí produkty rozpadu z mozku.

  V moderní medicíně se praktikují dva druhy posunů: autodonorový zkrat a zkrat z tepen skalpu. Vhodná varianta je vybrána na základě řady parametrů (potřebná rychlost krevního oběhu, kardiovaskulární systém pacienta obecně, přítomnost souběžných onemocnění) a pro každého pacienta individuálně.

  U autodonorového posunu je plavidlo obvykle odebíráno od pacienta, obvykle z radiální nebo ulnární tepny, nebo z části velké saphenózní žíly nohy. Jeden konec cévy je šitý vnější karotidovou tepnou, pak je subkutánně a šit do utěsněné nádoby nad stenózou prostřednictvím předem připraveného treffinového okna. Tato volba se používá pro hlavní tepny s vysokou rychlostí průtoku krve. Pro menší cévy, při kterých krev cirkuluje s menší intenzitou, se používají shunty z cév měkkých tkání skalpu. Tato metoda je méně traumatická, kvůli menšímu množství chirurgických zákroků.

  Izolujte pouze jeden konec vybrané nádoby, projděte ji skrz trepanací okenní otvor a olepte jej malou nádobou na povrchu mozku. Po operaci se zlepšuje přívod krve do mozku.

  Posunování v hydrocefalu

  Posun mozku hydrocefalusem má řadu vlastností, neboť nerozděluje krev v cévách, ale mozkomíšní moč.

  Hydrocephalus - závažné patologie charakteristickým rysem, který je pro zvýšení mozek lebky v důsledku nadměrného hromadění dutin v mozkomíšním moku (CSF) a porušení jeho zatahování.

  Epidemiologie hydrocefalů. Bez ohledu na etiologických faktorů vrozeného hydrocefalu se vyskytuje ve dvou novorozenců od 1000. V případě, že dítě nepracuje v čase, je úmrtnost v prvním roce života 75%.

  Toto onemocnění postihuje jak děti i dospělé, a má různé příčiny (infekce u matky v průběhu těhotenství, porodního traumatu, následky meningitidy, vrozené vady, traumatické poranění mozku, arachnoiditidy, nervové soustavy nádory a cysty).

  Hydrocefalus je nebezpečné onemocnění. Bez ohledu na etiologii má vysoký počet úmrtí a postižení u novorozenců. V této fázi vývoje léčiv je chirurgie bypassem jedinou účinnou metodou léčby hydrocefalů navzdory vysokému procentu komplikací, mezi něž patří:

  • infekce tělesných dutin v závislosti na umístění bočníku;
  • vývoj epilepsie;
  • nedostatečnost samotného drenážního systému, a to nedostatečného nebo nadměrného odtoku mozkomíšního moku.

  Charakteristiky takových operací u novorozenců s hydrocefalou zahrnují kromě nebezpečí komplikací také potřebu opakovaných operací.

  V prvním roce života narůstá novorozence velmi rychle a nakonec se zkratka přestane vypořádat s jeho funkcemi, s tím rozdílem, že s růstem dítěte se může posunovat, což ohrožuje poškození mozku a jeho struktur. Hydrocefalus vyžaduje léčbu v dynamice.

  Metody intervence

  Hlavním cílem posunu v hydrocefalu je přerozdělení mozkomíšního moku do komorového systému mozku.

  Hlavní typy posunů v hydrocefalu:

  1. Ventrikuloperitoneální posun.
  2. Ventrikuloatrální bypass.

  Při první metodě neurochirurg dělá trepanací otvor v lebce novorozence, do něhož je vložena speciální trubice. Jeho spodní konec je vložen do dutiny komory a druhý konec je připojen k břišní dutině. Nadbytečná tekutina se absorbuje, ale riziko komplikací je vysoké. Druhý druh je z hlediska komplikací méně nebezpečný. Samotný posun je ve své struktuře komplikovanější, má řadu ventilů, na kterých závisí jeho spolehlivost a funkčnost. Tento zkrat vyžaduje výměnu každých šest měsíců, je-li provedena další operace.

  Pooperační období

  V pooperačním období je pacient s hydrocefalusem předepsán léky proti bolesti a antikonvulzivace, které lékař zvolí, dávku také stanoví.

  Jako zotavení se farmakoterapie mění v závislosti na dynamice onemocnění.

  Hodnotit tento článek:

  Celkem hlasů: 125

  Posun mozkových cév

  Pokud dojde k porušení normálního přívodu krve a nedostatečné dodávky krve do mozku, jsou pacientům předepsán chirurgický zákrok podle indikací. Operace nazvaná posunutí mozkových tepen umožňuje obnovit tok krve v cévách a tepnách. Metoda je důkladně studována, má nízkou míru rizika s vysokou složitostí operace. Je indikován při léčbě ischemie, hydrocefalu novorozenců, odstranění mozkových nádorů, cyst.

  Indikace operace

  Chirurgická chirurgická intervence s posunem mozkových cév je předepsána specialisty v následujících případech:

  • aterosklerotické léze nebo nádory karotidové arterie;
  • s aneuryzmy, které nelze vyléčit intravaskulárními metodami;
  • pokud je diagnostikována arteriální stenóza;
  • pro léčbu ischémie, odstranění cyst a nádorů mozku;
  • při léčbě hydrocefalů u novorozenců.

  Hydrocefalus u novorozenců u lidí je nazýván mrtvicí. Onemocnění je charakterizováno expanzí kostí lebky v důsledku patologického zvýšení množství cerebrospinální tekutiny. Shunting je jediný způsob, jak dosáhnout pozitivního výsledku v tak závažné nemoci, ačkoli to dává časté komplikace s relapsy.

  Důsledky chirurgické intervence v mozku novorozenců nelze předvídat, ale neexistují žádné jiné metody pro léčbu hydrocefalů.

  Při diagnostice cyst, nádorů mozku pomocí MRI nebo počítačové tomografie se lékaři také rozhodnou obcházet, zejména pokud je poškozena část nádob, je citlivá na zánětlivé procesy. Díky této operaci je možné propojit tepny s krevními cévami a obnovit přerušené přívod krve.

  Metody zkoušení při přípravě na operaci

  Příprava na posun se skládá z několika metod pro vyšetření mozku, krevních cév a tepen. V závislosti na diagnóze lékaři předepisují:

  • Zobrazování magnetickou rezonancí. Metoda pomáhá určit polohu stenózy, velikost cysty, nádor.
  • Počítačová tomografie. Zkoumání odhaluje mozkové cévní léze, poukazuje na zánětové ohniská, detaily o velikosti cysty, maligní nádor.
  • Ultrazvukové snímání plavidel. Je třeba posoudit jejich stav, stupeň zranění.
  • Vyšetřování dočasné okluze. Poskytuje příležitost zjistit, co se stane s mozkem, když je zastavena krev v vyšetřované tepně.

  V hydrocefalu novorozenců se vyšetří oční fundus, předepisuje se neurosonografie, ultrazvuk mozku, počítačové nebo magnetické rezonanční zobrazování.

  Příprava na operaci dospělých pacientů začíná jeden měsíc před datem. Pacientovi je zakázáno pít alkohol, kouřit, doporučuje se opustit jiné špatné návyky. Stejné pravidlo platí i pro měsíc rehabilitačního období. Týden před posunem je zaveden zákaz užívání NSAID. Také dospělí a děti absolvují všechny potřebné testy moči, krve, které provádí neurochirurg, neuropatolog. Povinnou podmínkou je průchod fluorografie, odstranění elektrokardiogramu.

  Technika operace

  Operace k obcházení cév a mozkových tepen se provádí různými způsoby. Závisí na velikosti, umístění cysty nebo nádoru, stupni vývoje hydrocefalu u novorozenců a dětí do dvou let.

  Existují dva způsoby chirurgického zákroku:

  1. Jako zkrat pro poškozené cévy použijte arteriální sekci, žílu převzatou z končetin nebo těla pacienta. Tato metoda se používá k odstranění nádoru, velkého cysty.
  2. Jako zkratka pro postižené cévy používejte žíly s malým průměrem, které jsou převzaty z měkkých tkání hlavy. Lékař to rozřízne část lebky, šije zkrat a vrátí fragment na své místo. Tato metoda se používá k odstranění malé cysty, benigní.

  Každá operace znamená úplné odstranění cysty, lepení části poškozených cév, které nelze provést bez trepání lebky. Jen neurochirurg může zasáhnout. Před zahájením operace pacient nebo jeho příbuzní obdrží písemný souhlas podpisem smlouvy.

  Pro léčbu hydrocefalů novorozenců se používá ventrikulo-peritoneální posun. Likvor z komor mozku podél katetru je odkloněn do dutiny těla, absorbován mezi smyčky střeva. Průtok je řízen ventilem. Tato metoda každoročně šetří tisíce životů dětí po celém světě.

  Důsledky posunu

  Důsledky obtoku mozkových cév jsou obtížné předvídat. Při přítomnosti velké cysty nebo nádoru během chirurgického zákroku se někdy vyskytuje blokáda komor nebo dutiny, infekce meningů. Také zde dochází k poškození samotného spouště, k tvorbě tlakových vředů orgánů. V pooperačním období je výskyt trombů v léčbě hydrocefalů a nádorů.

  Nevýhodou metody je také výskyt mrtvic, epileptických záchvatů u pacienta. Někdy je zapotřebí celoživotní závislost zkreslení, každoroční kontrola stavu zkratu.

  Elena Malysheva: Podle statistik Ministerstva zdravotnictví, 70% lidí starších 30 let trpí bolestmi hlavy a migrénami. Dnes budeme o takovém problému moderní společnosti mluvit jako o bolestech hlavy. Doporučujeme číst článek věnovaný tomuto problému.

  Pokud je operace úspěšná, pacient se cítí dobře. Mohou existovat stížnosti na bolest v krku v místě, kde byla vložena trubice s umělou ventilací. Někdy může být pacient narušen nevolností, bolesti hlavy, nedostatkem chuti k jídlu. To je normální stav. Před vyprázdněním se provádí vyšetření MRI, při oboustranném skenování se vyhodnotí shuntová práce.

  Posun mozku u novorozenců a dospělých

  Posun je zákrok chirurga, který postihuje mozku, tento postup je zaměřen na obnovení normálního krevního toku. Operace na mozku se provádí ve formě posunovacích tepen, což pomáhá obnovit funkci krevního oběhu.

  Operace je nebezpečná a komplikovaná a může také vést k negativním důsledkům, ale existují takové nemoci, kdy pacienti potřebují posunout, protože zajistí plný život.

  Co to je? Postup je nezbytný k odstranění ischemie a hydrocefalusu, chorob spojených s krevními cestami a mozkovými tepnami.

  Ischémie nastává, když selhává fungování jedné ze čtyř tepen v mozku.

  Posunování je nezbytné, pokud:

  • Nádory poškodily karotidovou tepnu;
  • Pacient trpí aneuryzmy, které nelze vyléčit otevřenými metodami;
  • S rychlým rozvojem ischemické nemoci, kterou lékaři nemohou zastavit pomocí lékařské léčby.

  Abyste se mohli připravit na operaci, musíte přestat používat alkoholické nápoje, tabákové výrobky 3 týdny před zahájením léčby. V případě nedodržení této podmínky existuje nebezpečí otevření krvácení v nádobách.

  Příprava na bypass: Před zahájením operace si umyjte hlavu. Lékař může v některých případech oholit provozované místo, protože v tomto případě bude operace prováděna rychleji, lépe a nejdůležitější je, že riziko infekce se několikrát snižuje.

  Indikace

  • okluze arterie, pokud se potvrdí nikoli jediným vyšetřením;
  • aneuryzmy, které nelze eliminovat alternativními metodami;
  • nádory mozku, arteriální patologie;
  • projevy mozkové mrtvice, ischémie, které nejsou přístupné jiným způsobům léčby.

  Příprava

  • Odmítnutí alkoholických nápojů, kouření dva týdny před posunem.
  • Nepoužívejte protizánětlivé léky.
  • Analýza krve, moči
  • Pro výrobu fluorografie
  • EKG
  • Písemný souhlas s bypassem

  Provoz

  Provádí se v celkové anestezii. Pacient je pokrytý listy, s výjimkou místa, kde bude řez proveden. Všechny oblasti a části těla jsou pečlivě ošetřeny speciálními dezinfekčními prostředky. Katetr je pevný a pevný. Lékař zkracuje cestu zkratu v podkožní tkáni a přivádí ji do mozku přes otvor. Operace bypassu provádí neurochirurg.

  Hydrocefalus je onemocnění charakterizované velkou akumulací tekutiny uvnitř mozku. Příčiny patologie jsou infekce, které byly přenášeny v raném věku a převedeny na dítě z matky během těhotenství. Posun novorozenců se používá k odstranění hydrocefalu (edému) mozku. Existuje velké riziko komplikací.

  V období rehabilitace se nedoporučuje:

  • Nezávisle řídit auto;
  • Používejte horké nápoje, které obsahují alkohol, a také se vyvarujte kouření;
  • Nestákejte tělo ve formě nudné fyzické práce;
  • Na čerstvém vzduchu je třeba každý den zůstat;
  • Přísně dodržujte všechny předpisy lékaře.

  Postupy postupu

  1. Smutkem pro poraněná cévy je místo žilní tepny, které se odebírá z končetin lidského těla, tato metoda je široce používána při eliminaci tvorby nádorů, cyst.
  2. Šmounek pro postižené cévy používejte žílu, která je převzata z měkkých tkání hlavy. Tato metoda je široce používána při odstraňování malé cysty, stejně jako tvorba nádorů, což je benigní.

  Důsledky

  Pokud je u pacienta přítomna velká cysta, může dojít k ucpání meningů. Existuje riziko mrtvice, epileptických záchvatů nebo trombózy zkratu.

  Po úspěšné operaci dochází pouze k menším nepříjemnostem, jako je nevolnost, bolest hlavy nebo nedostatek chuti k jídlu, které jsou zcela normální pooperační projevy. A stojí za to pamatovat, že tyto příznaky jsou dočasné.

  Dodržování všech doporučení lékaře je klíčem k úspěchu a rychlému vypršení rehabilitačního období.