Cyst mozku

Cyst mozku - objemová intrakraniální forma, která je dutinou plnou tekutin. Často má skrytý podklinický průtok bez zvýšení velikosti. Vystupuje se především jako příznaky intrakraniální hypertenze a epileptických paroxysmů. Možná fokální symptomatologie, odpovídající umístění cysty. Diagnóza výsledků MRI a CT mozku u kojenců - podle neurosonografie. Léčba se provádí s progresivním růstem cysty a vývojem komplikací, spočívá v chirurgickém odstranění nebo aspiraci cysty.

Cyst mozku

Cyst mozku - lokální akumulace tekutiny v membránách nebo v substanci mozku. Malá objemová cysta má zpravidla subklinický průběh, je náhodně detekována během neuroimagingového zobrazování mozku. Velká cysta kvůli omezenému intrakraniálnímu prostoru vede k intrakraniální hypertenzi a kompresi okolních mozkových struktur. Klinicky významná velikost cyst se značně liší v závislosti na poloze a kompenzačních možnostech. U malých dětí proto kvůli shodě kostí lebky dochází často k prodlouženému latentnímu toku cyst bez známky výrazné hypertenze mozkomíšního moku.

Cysta mozku lze nalézt v různých věkových obdobích: od novorozence až po stáří. Je třeba poznamenat, že vrozená cysta jsou častější ve středním věku (obvykle 30-50 let) než v dětství. Podle obecně přijímané praxe v klinické neurologii se na mražené nebo pomalu postupující cysty malého objemu používají taktiky pozorovatelů - očekávání.

Klasifikace mozku

V závislosti na místě je izolována arachnoidální a intracerebrální (mozková) cysta. První je lokalizována v meningích a je tvořena kvůli akumulaci mozkomíšního moku v místech jejich vrozené duplikace nebo adhezí vzniklých v důsledku různých zánětlivých procesů. Druhý je umístěn ve vnitřních strukturách mozku a je tvořen v místě mozkové tkáně, která zemřela jako výsledek různých patologických procesů. Samostatně se izoluje cysta epifýzy, cysta cévního plexu, koloidní a dermoidní cysty.

Všechny cysty mozku jsou klasifikovány podle svého původu do vrozených a získaných. Dermoidní a koloidní cysta mozku jsou výhradně vrozené. V souladu s etiologií mezi získanými cystami jsou posttraumatické, postinfekční, echinokokové, po mrtvici.

Příčiny cysty mozku

Faktory způsobující formace vrozené mozkové cysty jsou nějaké nepříznivé účinky na plod v prenatálním období. Mezi ně patří placentární nedostatečnosti, intrauterinní infekce, příjem těhotných léčiv s teratogenní účinek Rh konfliktu, fetální hypoxie. Vrozené cysty a jiné abnormality vývoje mozku může dojít, pokud vývoj plodu probíhá za podmínek nitroděložního intoxikace s drogovou závislostí, alkoholismus, závislost na nikotinu nastávající matky, a když má chronických urologických onemocnění.

Získané cysta vznikají v důsledku traumatického poškození mozku, generické neonatální poranění, zánětlivých onemocnění (meningitida, arachnoiditidy, mozku absces, encefalitida) cévní mozkové příhody (ischemické a hemoragické mrtvice, subarachnoidální krvácení). To může mít parazitní etiologii, například, echinokokózu, cerebrální teniasis formu, může být Kista Paragonimiasis iatrogenní původ vytvořena jako komplikace mozku operací. V některých případech, různé dystrofické a degenerativní procesy v mozku, jsou navíc doprovázeny substitucí mozkové cysty tkáně.

Samostatná skupina se skládá z faktorů schopných vyvolat nárůst velikosti již existujícího intrakraniálního cystického útvaru. Tyto spouštěče může působit jako poranění hlavy, CNS zánětlivých intrakraniálních procesů, vaskulární poruchy (mrtvice, žilní odtok obstrukce od lebeční dutiny), hydrocefalus.

Symptomy cysty mozku

Nejtypičtější projev mozkové cysty s příznaky intrakraniální hypertenze. Pacienti si stěžují na téměř konstantní Cephalalgia, nevolnost pocit, bez vztahu k jídlu, pocit tlaku na oční bulvy, snížení pracovní schopnosti. Může dojít k poruchám spánku, hluku nebo pocit pulzace v hlavě, poruchy zraku (pokles zrakové ostrosti, dvojité vidění, zúžení zorného pole, vzhled fotopsie nebo zrakové halucinace), mírná ztráta sluchu, ataxie (závratě, poruchy rovnováhy, pohyby nekoordinace pohybu), jemný třes, mdloby. Při vysoké intrakraniální hypertenzi je pozorováno opakované zvracení.

V některých případech, mozek cysta debut nového vzniku epileptického záchvatu, následované opakovaným epipristupy. Paroxysmy mohou být primárně generalizované, mají formu absencí nebo fokální Jacksonovy epilepsie. Ohnisková symptomatologie je mnohem méně časté mozkové projevy. V souladu s lokalizací cystické formace a zahrnuje hemi monoparesis, smyslové poruchy, cerebelární ataxie, stonek příznaky (poruchy okohybných, poruchy polykání, dysartrie a kol.).

Komplikací cysty může být její prasknutí, okluzivní hydrocefalus, komprese mozku, prasknutí cévy s krvácením do cysty, vytvoření stabilního epileptogenního zaměření. U dětí mohou cysty doprovázené těžkou intrakraniální hypertenzí nebo episindromem způsobit zpoždění v duševním vývoji s tvorbou oligofrenie.

Oddělené typy cyst mozku

Arachnoidní cysta je častější vrozená nebo posttraumatická povaha. Je umístěn v meningech na povrchu mozku. Je naplněn cerebrospinální tekutinou. Podle některých zpráv má až 4% populace arachnoidní cysty mozku. Nicméně klinické projevy jsou pozorovány pouze v případě velké akumulace tekutiny v cystě, což může být způsobeno produkcí mozkomíšního moku, který obaluje buňky dutiny cyst. Prudké zvýšení velikosti cysty hrozí její roztržení, což vede k smrti.

Cyst epiteliální žlázy (pineal cyst) - cystická tvorba epifýzy. Některé důkazy naznačují, že až 10% lidí má malé asymptomatické cysty. Cysty o průměru větším než 1 cm jsou zaznamenány mnohem méně často a mohou vyvolat klinické příznaky. Při dosažení velkých velikostí je cyst epiteliální žlázy schopen blokovat vstup do mozkové vodní cesty a blokovat cirkulaci tekutin, což způsobuje okluzální hydrocefalus.

Koloidní cysta je asi 15-20% intraventrikulárních útvarů. Ve většině případů se nachází v přední oblasti III komory nad otvorem Monroe; v některých případech - ve IV komoře a v oblasti průhledné septum. Naplnění koloidní cysty se liší svou vysokou viskozitou. Základem klinických projevů jsou příznaky hydrocefalu s paroxyzmálním růstem cefalalgie v určitých pozicích hlavy. Možné poruchy chování, ztráta paměti. Objevují se případy slabosti končetin.

Cysta cévního plexu se vytváří, když cerebrospinální tekutina vyplňuje prostor mezi jednotlivými cévami plexu. Byly diagnostikovány v různých stářích. Klinicky se projevují zřídka, v některých případech mohou způsobovat příznaky intrakraniální hypertenze nebo epilepsie. Časté cévy vaskulárních plexů se objevují podle ultrazvukového vyšetření v 20. týdnu těhotenství, poté se rozpouštějí nezávisle a nejsou detekovány ultrazvukem v 28. týdnu nitroděložního vývoje.

Dermoidní cysta (epidermoid) je abnormalita embryonálního vývoje, v níž buňky uvnitř mozku zůstávají buňky, které způsobují vznik kůže a jejích příměsí (vlasy, nehty). Obsah cysty spolu s kapalinou jsou reprezentovány prvky ektodermu (vlasové folikuly, mazové žlázy apod.). To se liší od výskytu po narození rychlým nárůstem velikosti, a proto musí být odstraněny.

Diagnóza cysty mozku

Klinické příznaky a údaje o neurologickém stavu umožňují neurologovi podezření na přítomnost intrakraniálního volumetrického vzdělávání. Pro kontrolu sluchu a zraku je pacient doporučen otolaryngologovi a oftalmologovi; provedeno Audiometrie, viziometriya, oční pozadí a perimetrie, což vážné hydrocefalus označené překrvení zrakového nervu. Zvýšený intrakraniální tlak může být diagnostikován echo-encefalografií. Přítomnost epileptických paroxysmů je indikací pro provádění elektroencefalografie. Nicméně, spoléhat se jen na klinické údaje, není možné ověřit cysty z hematomu, abscesu nebo nádoru na mozku. Pokud je proto podezření na objemovou tvorbu mozku pro použití neurovisualizačních metod diagnózy.

Použití ultrazvuku může detekovat některé vrozené cysty i během intrauterinního vývoje, po narození dítěte a před uzavřením jeho velkého fontanelu, diagnóza je možná pomocí neurosonografie. V budoucnu si můžete představit, že cysta může být CT nebo MRI mozku. K rozlišování cystické výchovy od nádoru na mozku se tyto studie provádějí s kontrastními, protože na rozdíl od nádoru nehromadí cysta kontrastní látku. Pro lepší vizualizaci cystické dutiny je možné do ní proniknout kontrast pomocí propíchnutí cysty. Na rozdíl od MRI CT z mozku umožňuje posoudit viskozitu obsahu cysty podle hustoty jejího obrazu, který je při plánování chirurgické léčby zohledněn. Zásadní význam má nejen diagnóza, ale i průběžné sledování cystické výchovy k posouzení změn objemu v dynamice. Při postinzistentní genezi se cysty dále uchýlí k cévním vyšetřením: duplexní skenování, ultrazvuk, CT nebo MRI mozkových cév.

Léčba cysty mozku

Konzervativní terapie je neúčinná. Léčba je možná pouze chirurgicky. Nicméně, většina cysty nepotřebují aktivní léčbu, protože mají malou velikost a nemají pokrok ve velikosti. S ohledem na ně se provádí pravidelné dynamické monitorování pomocí MRI nebo CT kontroly. Neurochirurgická léčba je vystavena cystám, které se klinicky projevují příznaky hydrocefalusu, postupně se zvětšují, komplikují se prasknutím, krvácením a stlačením mozku. Volba způsobu operace a chirurgického přístupu se provádí na konzultaci neurochirurga.

V případech závažného onemocnění pacienta s poruchou vědomí (sopor, koma) je naléhavě demonstrována vyčerpání ventrikulární drenáže, aby se snížil intrakraniální tlak a komprese mozku. V případě vývoje komplikací ve formě ruptury cysty nebo krvácení, stejně jako v parazitické etiologii cysty, je chirurgická intervence prováděna s cílem radikálně vylučovat cystickou výchovu; chirurgickým přístupem je trepanace lebky.

V ostatních případech je operace plánována a prováděna především endoskopicky. Výhodou posledně jmenované je nízká traumatizace a zkrácené období zotavení. Pro jeho zavedení je nutný pouze frézovací otvor v lebce, kterým se provádí aspirace obsahu cysty. Aby se zabránilo opakované akumulaci tekutiny v cystické dutině, je provedena řada otvorů, které ji spojují s mozkovými prostory mozkomíšního moku, nebo se provádí cystoperitoneální posun. Druhý způsob zahrnuje implantaci speciálního zkratu, kterým tekutina z cysty vstupuje do břišní dutiny.

V pooperačním období se provádí komplexní rehabilitační terapie, při níž se v případě potřeby účastní neuropsycholog, lékař, masér terapeut a reflexoterapeut. Léčivá složka zahrnuje resorpční látky, léky, které zlepšují průtok krve a metabolismus mozku, dekongestanty a symptomatické léky. Souběžně s cílem navrácení svalové síly a citlivé funkce, přizpůsobení pacienta fyzickému namáhání, fyzioterapii, cvičební terapii, masáži, reflexoterapii.

Prognóza a prevence cysty mozku

Klinicky nevýznamná zmrzlá cysta mozku ve většině případů zachovává svůj non-progresivní stav a během života nezničí pacienta. Včasná a adekvátně provedená chirurgická léčba klinicky významných cyst způsobuje jejich relativně příznivý výsledek. Zbytková středně výrazná cerebrospinální tekutina je možná. V případě vzniku ohniska neurologického deficitu může mít trvalý reziduální charakter a po léčbě přetrvává. Epileptické paroxysmy často procházejí po odstranění cysty, ale často se obnovují, což je způsobeno tvorbou adhezí a dalšími změnami v operované oblasti mozku. V tomto případě je sekundární epilepsie charakterizována rezistencí na probíhající antikonvulzivní léčbu.

Vzhledem k tomu, získané cysta mozek je často jedno provedení umožňuje infekční onemocnění, zánětlivé procesy a posttraumatické intrakraniální, jeho prevence je včasná a správná léčba těchto onemocnění za použití neuroprotektivní terapii a vstřebatelné. Pokud jde o vrozené cysty, prevencí je ochrana těhotných a plodů před vlivem různých škodlivých faktorů, správným zvládáním těhotenství a porodu.

Cyst mozku

Cyst - patologická dutá forma v orgánech, charakterizovaná přítomností skořápky a tekutiny, která vyplňuje celou dutinu.

Co je cysta mozku. Druhy cyst mozku

Cyst mozku - dutá forma v mozkových strukturách, naplněná mozkomíšním moku, charakterizovaná odlišnou lokalizací. V závislosti na typu tkáně, která tvoří cévy mozku a na lokalizaci samotných útvarů, se rozlišují tyto typy cyst:

 • Pavučinovitý cysty - cystická tvorba vznikající mezi vrstvami arachnoidální (hvězdice) plen naplněných mozkomíšního moku. Je častější u mužů (u dětí a dospívajících). V případě, že tlak uvnitř arachnoidales cysty překročí nitrolební tlak, pak cysta vyvíjí tlakovou sílu na mozkové kůře, což způsobuje příznaky charakteristika. Pavučinovitý cysty mozku může být vrozená (vytvořený porušením embryonálního vývoje) a získané (vytvořené v důsledku přenášených zánětlivých a infekčních chorob);
 • Koloidní cysta mozku je cystická forma, která se vyskytuje ve fázi embryonálního vývoje během tvorby centrálního nervového systému plodu. Koloidní cysta může existovat asymptomaticky po celou dobu života pacienta. Hlavním rizikem, ke kterému dochází při cyst mozku tohoto typu, je porušení CSF proudu, což vede k negativním následkům (hydrocefalus, tvorba mozkových kýly, smrt);
 • Dermoidní / epidermoidní cysta mozku je formace, která se objevuje v počátečních fázích tvorby plodu, což vysvětluje detekci vlasových vláken a tuku v tkáních. Tento typ mozku je charakterizován rychlým růstem a je chirurgickým odstraněním, aby se zabránilo vzniku závažných následků;
 • Pineální cysta tvorby mozku v pineálním těle (tělo hypofýzy) má malý objem. Pokud je předčasná diagnóza pineální cysty mozku, následky mohou být porušením metabolických procesů, zraku, koordinace, encefalitidy, hydrocefalu.

Koloidní, dermoidní (epidermoidní) a pineální typy cyst mozku souvisejí s cerebrálními (intracerebrálními) formacemi.

Cyst mozku: příznaky výchovy

Když se objeví mozková cysta, příznaky mohou být buď obecné nebo specifické. S cystou mozku jsou symptomy determinovány hlavním faktorem, který způsobil vznik dutiny. Množství symptomů však bude záviset na dynamice růstu a vývoje cystické výchovy a její vliv na struktury mozku.

Mezi hlavní příznaky mozkových cyst patří:

 • Pocit pulsace v hlavě, pocit raspiraniya nebo tlak v hlavě;
 • Bolest hlavy, časté závratě;
 • Porušená koordinace pohybů;
 • Sluchové postižení;
 • Hluk v uších se sluchem;
 • Zhoršení zraku (zdvojnásobení objektů, rozmazání obrazů, skvrny);
 • Halucinace;
 • Poruchy citlivosti kůže, rozvoj paralýzy, pareze končetin;
 • Epileptické záchvaty;
 • Tremor rukou, nohou;
 • Epizodická ztráta vědomí;
 • Poruchy spánku;
 • Nevolnost, zvracení (častější u dětí).

Je třeba poznamenat, že nejčastěji vývoj cyst mozku nemá živou symptomatologii, zatímco samotná cysta je detekována pravidelným vyšetřením pacienta.

Cyst mozku: důvody pro rozvoj vzdělávání

Když je nalezena mozková cysta, příčinou jejího vývoje je hlavní cíl diagnostiky pro určení taktiky léčby. Při diagnostice mozku cysty mohou být příčinou jeho vzniku následující faktory:

 • Poruchy intrauterinního vývoje, u kterých je cysta mozku vrozená anomálie;
 • Degenerativní a dystrofické poruchy v mozku, při nichž dochází k náhradě mozkové tkáně s cystickou tvorbou;
 • Trauma mozku (včetně generických);
 • Akutní poruchy cerebrálního oběhu.

Cyst mozku u novorozenců: typy cyst, příčiny vývoje

Cyst mozku u novorozenců je dutá forma naplněná tekutinou, která nahrazuje zesnulou část mozku. Takové formace mohou být jednotné a vícenásobné, mají různé lokalizace.

Existují tři hlavní typy mozkových cyst u novorozenců:

 • Cévy vaskulárního plexu jsou variantou normy, vznikají v určité fázi embryonálního vývoje, regrese k úplnému vyhynutí. Takové cysty nepředstavují nebezpečí pro normální mozkovou činnost dítěte. Významně nebezpečnější jsou cévy vaskulárního plexu, které vznikly po narození dítěte. Tyto formace jsou důsledkem zánětů a infekcí, které žena během těhotenství prožila. Jedním z faktorů je herpes virus;
 • Subependymální cysta mozku novorozenců vzniká z nedostatku krevního oběhu mozku a nedostatečného zásobování kyslíkem. Je to závažnější porušení. Dynamika vývoje tohoto vzdělávání vyžaduje neustálé monitorování;
 • Arachnoidní cysta mozku u novorozenců má stejnou etiologii jako u dospělých. Tvorba dochází na mozkových membránách, může výrazně zvýšit velikost, vyvíjí tlak na okolní struktury mozku, které mohou být důsledkem progresivních záchvatů, neurologických symptomů nahromadění, zhoršení celkového stavu dítěte.

Cyst mozku: léčba, předpovědi

Při diagnostice cyst mozku je léčba zvolena na základě základní příčiny vzniku. Ne dynamické cévy mozku nevyžadují léčbu. Když je zjištěna dynamická mozková cysta, léčba může být:

 • léčbu drogové závislosti, jejichž účinek je odstranění příčiny vzniku cyst - konzervativní: Preparáty vstřebatelných hroty, čímž se snižuje krevní zásobení, antibakteriální, antivirové, imunomodulační léky na infekce a autoimunitní onemocnění;
 • Radikálně chirurgické odstranění cysty mozku. Hlavními metodami jsou endoskopie, trepanace lebky, posunující cysty (zvýšené riziko infekce s dlouhodobým shuntem v lebeční dutině).

Cyst mozku: důsledky onemocnění

S předčasnou diagnózou a léčbou jakéhokoliv druhu mozkové cysty mohou mít následky jinou povahu:

 • Porušení koordinace, funkce motoru;
 • Poškození slyšení a zraku;
 • Hydrocefalus (mozkový edém) - nadměrné hromadění mozkomíšního moku v komorového systému mozku, což je důsledkem jeho pohybu zablokován sekrece místa na místo absorpce;
 • Encefalitida je třída onemocnění charakterizovaná zánětlivými procesy mozku s různou lokalizací a etiologií;
 • Náhlá smrt pacienta.

Cyst mozku: arachnoid (alkohol), retrocerebelární, epifýza

Ona je více strach z jejího umístění, stále není někde, ale v hlavě. Kdyby byla kdekoli jinde, pravděpodobně by tolik pozornosti nedostala. Cysta mozku má zanedbatelný podíl na počtu všech onemocnění mozku, často se vyskytuje asymptomaticky a je náhodně zjištěna.

Cystické vzdělání je schopné začít se rozvíjet v jakékoli části mozku, může existovat "v hrdé samoty" nebo "družstvem" svého druhu. Tato formace je dutina plná tekutiny, má benígní průběh, nemá vztah k nádorům, ačkoli je někdy nazývána pro pohodlí.

Mozek cysta nepřilne k věkové hranice, může být detekován u plodu, je-li období embryonálního vývoje, se něco pokazilo, novorozence, byl zraněn v okamžiku jeho narození, nebo vyzvednout nějakou infekci, sotva narozené.

U dospělých mohou být cysty vrozené nebo se objevují v důsledku určitých okolností v průběhu života (kraniocerebrální poranění, mrtvice).

Cysta mozku je častá diagnóza, proto budeme zvažovat pouze její základní formy. Nejdůležitější a nejběžnější jsou dvě skupiny cyst: arachnoidní a retrocerebelární.

Vrozená a získaná: cyst arachnoid (likvor)

Jméno dutiny s médiem jsou uspořádány v mozku, říká hodně o jeho lokalizaci a původu, například, je zřejmé, že vývoj arachnoidální cysty mozku zapojených arachnoidales (Pavoučí) membrán a mozkomíšní kapalinové nádrže, za kterou obdržel jiný název - cerebrospinální tekutina. Vytváří stěny z kolagenového kolapsu nebo pavučiny, které jsou koncentrovány převážně v nápojových cisternách, které se během vývoje vzdělání protáhnou.

Arachnoidní cysta upřednostňuje mužský pohlaví, u žen je méně obvyklé. Stává se to:

 • Primární nebo pravdivé Je vrozená varianta cysty, která může být způsobena intrauterinními infekcemi nebo vlivem jiných nepříznivých faktorů (toxické látky, radiace, drogy);
 • Sekundární, doprovodných Marfanův syndrom (dědičné onemocnění pojivové tkáně) v důsledku infekce (meningitidy), chirurgický zákrok na mozku, účinek otřesy a poranění mozku při poškození membrány nebo povrchní mozkové substance.

Cysta může proudit bez příznaků, což ztěžuje diagnostiku nebo připomenutí až 20 let a pak se "uklidní". Klinické příznaky pro nádory závisí na velikosti formace a její lokalizaci. Pouze pětina všech diagnostikovaných cystů tohoto druhu dává příznaky. Nicméně toto mohou být zcela nepříjemné překvapení ve formě:

 1. Cefalgie s nevolností a zvracením;
 2. Nekonzistence (poruchy) pohybů různých svalových skupin, možná vývoj hemiparézy;
 3. Poruchy psychiky, halucinace vizuální a sluchové;
 4. Simulace intervertebrální kýly;
 5. Konvulzivní záchvaty připomínající epileptický.

Likvornaya (arachnoidální) cysta může způsobit mozkové příznaky (ve většině případů) v důsledku sekundárního hydrocefalusu. Méně často dochází k projevům ohniskových příznaků. Cyst naleznou pomocí MRI, léčí je operativním způsobem, pokud je to nutné.

Svaté místo nemůže být prázdné: retro-cerebelární cysta

retrocerebelární (intracerebrální) cyst

Retrocerebelární cysta (intracerebrální) se nachází hlavně uvnitř mozkové hmoty. Je tvořena na místě mrtvých buněk nervové tkáně, což je šedá látka mozku, tj. Její vývoj předcházejí některé události, které vedly ke smrti určité oblasti mozkové hmoty:

 • Silné kraniocerebrální poškození.
 • Ischemické onemocnění mozku s porušením jeho funkčních schopností v podmínkách hladovění kyslíkem.
 • Mozkový infarkt a hemoragická mrtvice, vedoucí k masivní smrti neuronů a podpoře vývoje cyst.
 • Zánětlivé procesy v mozku.

Ve vzhledu může být cystická výchova posouzena podle své povahy: čirá tekutina a hladké šedavé stěny, tvořené z nervové tkáně, naznačují, že tomuto procesu předcházel mozkový infarkt. Hnědý nádech cysty v důsledku ukládání pigmentu (hemosiderin) naznačuje přenesené krvácení a cysta se nazývá "rezavý". Tvorba cyst po poranění nervové tkáně v případě mrtvice může být považována za příznivý výsledek, a někdy se občas objevují v MRI nebo dokonce po smrti pacienta (posmrtně).

Zda se člověk cítí retrocerebelární cyst - závisí na jeho poloze a velikosti. Cysty, které zastavily vývoj a nedosáhly velkých rozměrů, se obvykle samy nepamatují. Retrocerebelární cysta může pokračovat v růstu, pokud:

 1. Infekční proces, který inicioval cystické vzdělávání, nekončil;
 2. V důsledku chronických poruch cirkulace se objevují nové ložiska ischémie, které vedou ke smrti nervové tkáně;
 3. Existují autoimunitní procesy, jako je roztroušená skleróza;
 4. Existuje neuroinfekce.

Růst cystické výchovy a zvýšený tlak v ní může poskytnout bohatý klinický obraz.

Bez konkrétních příznaků

Příznaky přítomnosti něčeho zbytečného v mozku mohou být obecně nepřítomné nebo se projevují společně nebo jednotlivě:

 • Pulsace uvnitř lebky;
 • Bolest hlavy;
 • Sluchové postižení;
 • Poruchy vidění (skvrny, mouchy, dvojité vidění, mlha atd.);
 • Konvulzivní syndrom;
 • Paralysis;
 • Porušení koordinace pohybů, rovnováha je obtížná;
 • Necitlivost končetin nebo částí těla.

Diagnostika cystické výchovy vychází ze stížností, sbírky anamnézy a CT, MRI.

Za přítomnosti příznaků, které indikují růst cysty a zvýšení tlaku v cystické dutině, Pacientovi se doporučuje jedna z možností chirurgického zákroku:

 1. Endoskopické odstranění cyst, pokud je to možné. Tato moderní metoda je velmi vhodná pro nízký traumatismus, ale bohužel jej nelze vždy použít: nedosáhne hluboce skryté cysty.
 2. Traumatická neurochirurgická operace, což jsou pacienti velmi obávaní, jelikož přístup by měl poskytnout trepání lebky.
 3. Posunování. Při akumulaci tekutiny v cystě a při vývoji hydrocefalů je tato metoda výhodná.

Všechny věkové skupiny jsou submisivní: cysty u kojenců

U novorozenců vznikly cystické útvary buď během intrauterinního vývoje, nebo v důsledku porodu při porodu. To jsou důvody, předcházet vzhled cyst u dětí kojenců, a, kromě toho, přidány nové podmínky, jako je například infekční a zánětlivé procesy nebo pohmožděnin vyplývající z poranění, které obracejí do cerebrovaskulární insuficience, což vede k hypoxii a ischemii, a proto, až do smrti neuronů v některé části mozku (místo vzniku cysty).

Následná degenerace nervové tkáně, její nekróza bude sloužit jako dobré místo pro vytvoření dutiny, která začne hromadit tekutinu, zvýšit a stlačit přilehlé oblasti a vodivé dráhy. To s největší pravděpodobností bude mít za následek hydrocefalus a poskytne určitou neurologickou symptomatologii, zpoždění růstu a vývoje dítěte.

Cysta v dětské hlavě může být vytvořena na každém místě, v souvislosti s tím identifikovat hlavní typy cystických útvarů lokalizovaných v mozku:

 • Arachnoidní cysta, Je to důsledek zranění a zánětlivých procesů. Prostředí může být jakákoli část mozku, liší se rychlým růstem, projevující se hydrocefálním a jeho charakteristickými příznaky.
 • Mezi nejzávažnější formy cystického procesu patří neoplastická cysta. Jeho příčinou je cirkulační nedostatečnost v mozku s následnou ischémií. Taková cysta vyžaduje zvýšenou pozornost a neustálé sledování dítěte (MRI každoročně, aby nedošlo k nadměrnému růstu)
 • Cysta cévního plexu, který se vyvíjí v plodu a vzhledu dítěte ve světle, zpravidla bezpečně zmizí.

Cévy vaskulárního plexu (na obrázku) - ve většině případů nezávazný jev

Příznaky cystických útvarů v mozku závisí na typu, umístění, velikosti, a často se shodují s příznaky hydrocefalus, který je vytvořen pod vlivem cysty a je jeho důsledkem.

Diagnostikujte cystický proces v raném dětství pomocí neurosonografie (ultrazvuk) a odstranění cysty se provádí chirurgicky.

Video: Dr. Komarovskij o pseudocystách mozku

Záhadná epifýza a v ní cysta

Zvláštní druh cystických útvarů v mozku je cyst pineální žlázy, který je nám známější pod jménem - epifýza. Jaká mise je svěřena epifýze v lidském těle - ještě nebyla přesně objasněna. Vědci říkají, že:

 1. Produkuje melatonin, který se podílí na regulaci cirkadiánních (denních) biorytmů, takže člověk není zmatený spánkem a bdělostí;
 2. Přispívá k procesu puberty;
 3. Ovlivňuje růst nádorů (někde se zrychluje, někde se zpomaluje).

Diagnóza cysty této malé žlázy byla umožněna vznikem moderních metod neuroimagingu (např. MRI). Dříve byla považována za spíše vzácnou patologii a mezi všemi chorobami mozku byla pouze 1,5%. Nyní mnozí autoři poznamenávají, že to prostě nebylo nalezeno kvůli asymptomatickému průběhu. MRI a v současné době ne všechny, a ne každý den dělají, takže v mnoha případech se cyst pineální žlázy zaznamená jako náhodný nález, ale pro ty, kteří si nestěžují a nejsou cíleně zkoumáni a vůbec se o nich domníváme, že tomu tak není.

Benígní cystická tvorba epifýzy, která se nachází v jedné z částí tohoto tajemného orgánu, zpravidla nezpůsobuje žádnou škodu, nemá vliv na funkční schopnosti a obvykle není náchylný k rychlému růstu. Zvláštní příznaky cysty epifýzy, stejně jako jiné podobné formace, obvykle neposkytují, a pokud existuje symptomatologie, mohou být snadno připisovány jiným onemocněním mozku:

 • Bolest hlavy, která se vyskytuje bez příčiny a nemá systém, pacient nikdy neví, kdy mu bolí hlavu;
 • Útok cefalalgie může být tak silný, že způsobuje nevolnost a zvracení;
 • Možná narušení koordinace pohybů, která významně ovlivňuje chůzi pacienta;
 • Reakce orgánů zraku na záchvaty je zvláště významná: oči mají bolestivé bolesti, rozmazanost obrazu, zdvojnásobení a mlha zasahují do prohlížení okolních objektů.

Ve vzácných případech může cysta "také ukazovat svůj charakter". To se stane, když je rychle rostoucí a před dosažením kritické velikosti, začne tlačit na sousedních částech mozku, blokovat pohyb mozkomíšního moku a projevovat příznaky hydrocefalus s průvodními důsledky.

Proč začala cystická forma v epifýze? K dnešnímu dni, tam jsou dva hlavní důvody pro jeho vzhled tam:

 1. Z různých důvodů výstupní kanál uzavírá a blokuje pohyb sekrece žlázy, která zůstává a tvoří sama místo;
 2. S průtokem krve v epifýze dostane parazita - Echinococcus, která „se usazuje a roste kořeny“ na novém místě, tvořící kapsli samotný, chrání proti útokům imunitního systému. Parazit rozlišuje produkty své životně důležité činnosti v rámci svého "domova", čímž rozšiřuje svůj majetek.

Vzhledem k tomu, že epifýza není nijak zvlášť obtěžovat tělo a není zcela pochopen, i jiné důvody pro tvorbu cyst vědci nejsou specifikovány, ale cysta si zaslouží zvláštní pozornost, a proto je nutné zastavit podrobněji.

"Lodge" pro larvy parazita

Životní cyklus echinokoků. Parazit ovlivňuje mozek, plicní játra a jiné lidské orgány

Echinokok je zástupcem hlístů, jejichž larvy jsou poté, co byly uvězněny v lidském těle, který je středním hostitelem, usazen v něm, čímž se tvoří cysty v různých orgánech. Ty jsou častěji lokalizovány někde v játrech nebo plicích, což na prvních místech působí nepříjemně, ale někdy s průtokem krve se dostanou do mozku a usadí se v něm. Často atraktivním místem pro parazita je epifýza, ve které přežívá larvální stadium a pro ni se tvoří cysty. Je pravda, že když se dostal do lidského těla, což pro parazita je odvrácená větev, hlíst zastaví jeho vývoj kvůli nemožnosti přemístění k trvalému pánovi.

Epiphystická cysta tvořená echinokokem dává živější symptomatologii, na klinické projevy, které vedou k podezření na cysty, se spojují duševní poruchy (deprese, bludy, demence) a konvulzivní záchvaty.

Diagnostikována zásněti hroznové cysty s použitím stejných metod jako ostatní cysty mozku (CT, MRI, biopsie, v případě, že jsou otázky), však může být užitečné pro obecné analýzy krve, ve kterém dochází k výraznému zvýšení eosinofilů (eozinofilie) a sedimentace erytrocytů.

Odstranění cysty, i když je jinou povahou, se provádí chirurgicky, pokud je to nutné:

 • Vyvíjí hydrocefalus;
 • Jiné mozkové struktury a cévní lůžko také trpí.

V případě, že cysty se chová klidně, sklon k růstu neukazuje, nedává příznaky, monitorování pacienta se provádí, která spočívá ve výroční MRI a navštívit neurologa.

Příčiny a příznaky cysty mozku

Cyst mozku je běžné a spíše nebezpečné onemocnění, které vyžaduje včasné odhalení a kvalitní léčbu.

Cysta je tekutá bublina, která může být umístěna v jakékoli části mozku.

Nejčastěji se tyto dutiny tvoří v arachnoidní "mřížce", která pokrývá kůru hemisfér, protože její křehké vrstvy jsou nejzranitelnější vůči různým zánětům a zraněním.

Toto onemocnění může být asymptomatická nebo způsobit bolesti pacienta a nepříjemný pocit tlaku.

Pokud je provedena přesná diagnóza, musí pacient vždy dodržovat všechna doporučení lékaře av případě nutnosti souhlasit s chirurgickým zákrokem.

Příznaky a příznaky cyst mozku

Typicky cysta může mít různé velikosti. Malé útvary se obvykle v žádném případě nezobrazují a větší mohou vyvíjet tlak na skořápky mozku, v důsledku čehož má pacient určité příznaky:

zhoršené vidění nebo sluch;

bolesti hlavy, které nemohou být zastaveny léky;

částečná paralýza končetin;

hypotonický nebo hypertonický sval;

ztráta vědomí a křeče;

poruchy citlivosti kůže;

pulzace v hlavě;

nevolnost a zvracení, které nevedou k úlevě;

pocit stlačování v mozku;

nedobrovolné pohyby končetin;

pulsace fontanelu a zvracení u kojenců.

Je třeba mít na paměti, že klinický obraz velmi závisí na tom, kde je formace lokalizována, protože každá část mozku ovládá určité funkce těla. Kromě toho je nástup příznaků významně ovlivněn skutečností, která část mozku cysty je tlaková. Například tvorba, která vznikla v mozečku oblasti, může způsobit problémy s rovnováhou, způsobí změnu chůze, gesta a dokonce i rukopisu a jeho vzhled v oblastech odpovědných za motorických funkcí nebo s polykáním, bude to způsobit potíže v těchto oblastech. Kromě toho se cysta obecně nemůže projevit jakýmkoli způsobem po dlouhou dobu, a to pouze v procesu tomografického vyšetření.

Pokud pacient nemá výše uvedené známky onemocnění a velikost cysta se nijak nezmění, jeho přítomnost vůbec nemůže ovlivnit jeho normální fungování a stačí, aby se omezil na pravidelné lékařské vyšetření. Nicméně, pokud se výchova začne zvyšovat, může to znamenat, že onemocnění postupuje a pacient potřebuje léčbu.

Příčiny cysty mozku

Za prvé, podívejme se, jak se objevuje cysta v mozku. Prostor mezi parietální a spánkových lalocích je kapalina, která poté, co muž byl zraněn, utrpěl složitý onemocnění nebo operativní zásah mohou být shromažďovány v blízkosti adherentních vrstev plen, a nahradit tak, mrtvé oblasti. Pokud je příliš mnoho nahromaděných tekutin, může na tyto skořápky působit tlak, což má za následek cysty a pacient má bolesti hlavy.

Zvažme podrobněji, co způsobuje toto onemocnění:

vrozené poruchy spojené s abnormálním vývojem plodu;

modřiny mozku, modřiny a zlomeniny;

degenerativní a dystrofické transformace, v důsledku čehož je mozkové tkáně nahrazeno cystickou tkání;

porušení normálního krevního oběhu v mozku.

Pokud neidentifikujete hlavní příčinu cysty, může se i nadále zvyšovat. Její změny mohou souviset s následujícími faktory:

pokračující zánět meningů;

tlak tekutiny na zesnulou část mozku;

následky otřesů;

vznik nových oblastí poškození po mrtvici;

infekční onemocnění, účinky neuroinfekce, encefalomyelitidy, autoimunního procesu a roztroušené sklerózy.

Důsledky, co je nebezpečné cysty mozku?

Pokud není přesná diagnóza pacienta provedena včas a není mu poskytnuta správná léčba, může to mít nepříznivé účinky. Uvažujme, že taková nemoc může být nebezpečná:

porušení koordinace a motorické funkce;

problémy se sluchem a zrakem;

hydrocefalus, projevující se nadměrnou akumulací v komorách mozkomíšního moku;

Malá formace, která nezpůsobují syndrom bolesti, jsou zpravidla zjištěna v diagnostice jiných nemocí a léčena bez jakýchkoliv komplikací. Velké cysty, které nepříznivě ovlivňují struktury mozku, které jsou umístěny vedle nich, obvykle vyžadují chirurgické odstranění.

Pacienti, kteří byli diagnostikováni tímto onemocněním, by se neměli zabývat pouze léčbou, ale také dodržovat některá preventivní opatření: nepřekračujte; dejte si pozor na virové infekce, které mohou vést k komplikacím; vyhnout se situacím, které způsobují prudké změny v krevním tlaku, a také se vzdát takových škodlivých návyků jako zneužívání alkoholu a kouření.

Druhy cysty mozku

Toto onemocnění je rozděleno do několika druhů, z nichž každá má své vlastní charakteristiky a vyznačuje se určitými příznaky. V moderní medicíně není vzhled cysty považován za patologii, nýbrž za anomálii, ve většině případů neohrožuje život. To se však především týká vrozených formací, které se vyskytují asymptomaticky.

Primární cysty se obvykle objevují v důsledku nitroděložního růstu nebo poškození mozku plodu v důsledku intrapartní asfyxie. Získané formace vznikají po zánětlivých procesech, krvácení nebo modřinách. Kromě toho mohou být lokalizovány mezi částmi mozku nebo v jejich tloušťce v oblastech mrtvého tkáně.

Arachnoidní cysta mozku je umístěna na jeho povrchu mezi vrstvami membrán. Taková dutina, naplněná cerebrospinální tekutinou, může být jak vrozená, tak vzniká pod vlivem různých faktorů. Nejčastěji se vyskytuje u dětí a dospívajících mužů, u žen se vyskytuje mnohem méně často. Zpravidla dochází k jeho výskytu různé záněty a traumata. Pokud se tlak uvnitř této formace stane vyšší než intrakraniální tlak, cysta začne stlačovat mozkovou kůru.

Zvýšení arachnoidní cysty může být doprovázeno příznaky, jako je nevolnost, zvracení, křeče, halucinace. Může to být způsobeno tím, že zvyšuje tlak tekutiny nebo proto, že pacient stále trpí zánětem mozkových membrán. V případě takového onemocnění musí být pacient nutně konzultován s lékařem, protože ruptura cysty může vést k smrtelnému výsledku.

Retrocerebelární cyst mozku je dutina plná tekutiny, která je lokalizována v postižené oblasti. Na rozdíl od tvorby arachnoidů nevzniká zvenčí, ale v mozku jako výsledek smrti buněk šedé hmoty. Aby se zabránilo dalšímu poškození mozku, je nutné určit, z jakého důvodu zemřely buňky. Vyvolání vzniku této formy může způsobit mrtvici; chirurgické operace na mozku; nedostatek cerebrálního oběhu; trauma nebo zánětlivé procesy, například encefalitida. Je třeba mít na paměti, že nové ohniska infekcí a mikro-mrtvice mohou také způsobit růst cysty. Navíc se může zvýšit kvůli skutečnosti, že krev v krvi pokračuje v mozku a dochází k ohniskám infekcí, které mají destruktivní účinek.

Subarachnoidní cysta mozku je obvykle zjištěna během MRI. Tyto formace jsou zpravidla vrozené a jsou náhodně zjištěny v průběhu provádění diagnostických postupů. K posouzení jeho klinického významu je nutné pečlivě zkontrolovat přítomnost určitých příznaků u pacienta. Toto onemocnění může být vyjádřeno známkami, jako jsou křeče; pocit nestability nebo zvlnění uvnitř lebky.

Pokud retrocerebelární cysta začíná postupovat a růst a je doprovázena nepříjemnými příznaky, pak v tomto případě může být vyžadována operace.

Pineální cysta mozku je dutina s tekutinou, která se tvoří v oblasti spojení polokoule, v epifýze, která přímo ovlivňuje endokrinní systém. Hlavní příčiny jeho výskytu mohou být faktory, jako je echinokokóza nebo obstrukce odtokového kanálu, což vede k porušení odtoku melatoninu.

Pineální cysta mozku, která se vyskytuje v hypofýze, je považována za poměrně vzácnou chorobu, může vést k narušení metabolických procesů, vidění a koordinace pohybů. Navíc často způsobuje rozvoj hydrocefalusu a encefalitidy.

Cysta epifýzy mozku se projevuje takovými příznaky jako je bolest v hlavě, dezorientace, ospalost, dvojité vidění a obtížná chůze. Pokud pacient nemá výše uvedené příznaky, pak existuje možnost, že se takové vzdělávání nezvýší. Toto onemocnění se vyskytuje v pineálním těle přibližně u čtyř procent lidí, kteří podstoupili vyšetření z různých důvodů.

V první fázi této nemoci lékaři obvykle používají lékařské metody léčby a neustále monitorují dynamiku vývoje a pokud je onemocnění zahájeno, je léčba chirurgicky eliminována. Při výskytu výrazných příznaků by měl pacient vždy konzultovat s lékařem, aby se vyhnuli různým komplikacím, např. Poklesům, které se mohou vyvinout jako důsledek akumulace tekutin.

Cysta cerebrovaskulárních plexus je ve většině případů benigní formace, která se objevuje v určité fázi vývoje plodu. Zpravidla se taková cysta sama rozhodne nezávisle a není patologií. Může se však někdy objevit u novorozenců v důsledku komplikací během těhotenství a porodu nebo infekce plodu. V některých případech může takové vzdělávání vést k patologii jiných tělesných systémů.

Za účelem zjištění přítomnosti cyst u kojenců vedou lékaři proceduru, jako je neurosonografie, která je pro dítě zcela neškodná. U dospělých je toto onemocnění obvykle diagnostikováno ultrazvukem.

Subependymální cysta se může u kojenců vyskytnout kvůli zhoršené cirkulaci mozku a nedostatku přívodu kyslíku. Tato nemoc je považována za závažnější a vyžaduje neustálé sledování lékaři.

Likvornaya cysta mozku - to je forma, která se vyskytuje mezi spojenými mozkovými membránami. Jeho vzhled je obvykle spojen se zánětlivými procesy; mrtvice, meningitidy, traumatu nebo chirurgického zákroku. Tato nemoc může být zpravidla dobře diagnostikována pouze v dospělosti, protože v rané fázi vývoje cysty není dobře vyjádřena, takže je obtížné ji identifikovat. Symptomy zahrnují nevolnost a zvracení; nedostatečná koordinace; duševní poruchy; křeče, stejně jako částečná paralýza končetin.

Lakunární cysty mozku jsou obvykle tvořeny v variola můstku, v subkortikálních uzlech a ve vzácnějších případech v cerebellum a ve vizuálních ciliích oddělených bílou hmotou. Existuje názor, že se objevují jako důsledek aterosklerózy nebo změn souvisejících s věkem.

Porencefalická cysta mozku vzniká v tloušťce jejích tkání v důsledku přenášených infekcí. Toto onemocnění může vést k velmi závažným následkům, například schizencefalusu nebo hydrocefalu.

Koloidní cysta se objevuje během intrauterinního vývoje plodu a má vrozený původ. Existuje také verze, která má dědičný charakter. Jeho hlavním rysem je, že blokuje odtok tekutiny z mozku. Toto onemocnění se může vyskytnout bez jakýchkoli symptomů po celou dobu života osoby nebo může být doprovázeno známkami, jako jsou bolesti hlavy; epileptické záchvaty; vysoký nitrolební tlak nebo slabost nohou. Symptomy tohoto onemocnění se obvykle objevují v dospělosti. Je třeba mít na paměti, že v některých případech může cysta vyvolat vývoj onemocnění, jako je cerebrální kýla, hydrocefalus, a také způsobit smrt.

Dermoidní cysta jsou obvykle umístěny v prvních týdnech vývoje plodu v děloze. Jeho dutina obsahuje různé prvky ektodermu, mazových žláz a vlasových folikulů. Taková formace se může rychle zvýšit, proto se doporučuje chirurgicky odstranit, aby se předešlo nežádoucím účinkům.

Léčba cysty mozku

Typicky, léčba cysty je uveden pouze po kompletní diagnostické vyšetření, které se provádí pomocí počítačového nebo magnetické rezonanční tomografie, která umožňuje vidět přesné obrysy subjekty k určení jejich velikosti, jakož i vlivu na okolní tkáně.

Je třeba mít na paměti, že přítomnost takových dutin nemusí být nutně spojena s onkologickými onemocněními a je obvykle dobře léčitelná. Při zobrazování pomocí magnetické rezonance se pacientovi podává speciální kontrastní látka, která určuje, co je v jeho mozku: cysta nebo maligní tumor. MRI se opakovaně doporučuje, aby neustále sledovalo dynamiku onemocnění.

Abychom zabránili pacientovi v nárůstu cyst a vzniku nových formací, je třeba určit příčinu jejich výskytu. Za tímto účelem odborníci přiřazují různé studie, pomocí kterých můžete zjistit, co způsobilo vznik cysty: infekce, autoimunitní onemocnění nebo poruchy oběhu. Podívejme se podrobněji na nejčastější diagnostické metody:

Dopplerovská studie. Tento postup se provádí za účelem určení, zda jsou zúžené nádoby, které dodávají arteriální krev do mozku. Porušení přívodu krve může vést k vzniku ohnisek smrti mozkové látky, což vede k cystám.

Vyšetření srdce, EKG. Tato diagnostická metoda se provádí za účelem zjištění srdečního selhání.

Krevní test na cholesterol a srážení. Zpravidla se zvyšuje hladina cholesterolu a vysoká koagulace způsobuje zablokování krevních cév, což může vést k onemocnění, jako je cysta mozku.

Zkontrolujte krevní tlak. Jeho sledování se provádí pomocí malého zařízení, které lékař zaznamená během dne pacienta na paměťovou kartu a poté všechny informace čte počítač. Pokud pacient trpí zvýšeným tlakem, existuje možnost, že může způsobit cévní mozkovou příhodu a výskyt post-cévní mozkové příhody.

Krevní test na infekční a autoimunitní onemocnění. Toto vyšetření se provádí v případech, kdy existuje podezření na arachnoiditidu, neuroinfekce nebo roztroušenou sklerózu.

Metody léčby cyst mozku jsou vybrány na základě důvodů, které vyplynuly. Nouzová pomoc je obvykle potřebná v následujících případech:

opakující se konvulzivní záchvaty;

rychlé zvýšení velikosti cysty;

poškození struktur mozku lokalizovaných v blízkosti cysty.

Neda dynamické cévy mozku zpravidla nevyžadují zásah a dynamické cévy se léčí lékařskými a chirurgickými metodami.

Tradiční léčba zahrnuje použití různých léků, jejichž hlavním účelem je odstranit příčiny onemocnění. Lékaři mohou pacientům předepisovat léky, které rozpouštějí sraženiny, např. Karipin nebo longidase. Pro obnovení krevního oběhu předepisují léky zaměřené na snížení koncentrace cholesterolu, normalizaci krevního tlaku a srážení krve.

Poskytněte mozkovým buňkám potřebné množství kyslíku a glukóza může používat nootropika, například pikamilon, pantogam, instenon. Pro zvýšení odolnosti buněk proti intrakraniálnímu tlaku pomohou antioxidanty. Kromě toho se někdy používají imunomodulační, antibakteriální a antivirové látky, u kterých je potřeba v případě autoimunitních a infekčních onemocnění.

Vzhled arachnoiditidy především signalizuje, že imunita pacienta je značně oslabena, proto je nutné aktivně se zapojit do obnovy ochranných sil. Abyste zvolili konzistentní a bezpečný průběh imunomodulační a antiinfekční léčby, musíte provést krevní test. Obecně platí, že všechny léky jsou předepsány v délce trvání přibližně tří měsíců s opakováním dvakrát ročně.

Odstranění cysty mozku

Radikální léčba cysty mozku naznačuje jeho odstranění operací. Pro tento účel jsou použity následující metody:

Posunování. Tento způsob ošetření se provádí pomocí odvodňovací trubky. Prostřednictvím zařízení se dutina vyprázdní, v důsledku čehož její stěny začínají klesat a "přeplňovat". Nicméně je třeba mít na paměti, že používání této metody zvyšuje pravděpodobnost infekce, zvláště pokud je zkrat na dlouhou dobu v lebce.

Endoskopie. Takové operace zaměřené na odstranění cysty prostřednictvím propíchnutí obvykle trvají bez komplikací. Jsou spojeny s malým množstvím poranění, ale mají také určité kontraindikace, například se nedoporučují u pacientů s poruchou zraku. Navíc se tato metoda nepoužívá pro každý typ cysty.

Trepanace lebky. Tato operace je považována za docela efektivní, ale je třeba vzít v úvahu, že když je provedena, je riziko poranění mozku velmi vysoké.

Pro léčení novorozenců v dětském neurochirurgickém oddělení jsou prováděny podobné operace, ale pouze v případě, že cysta postupuje a zvyšuje, což vede k riziku vývoje a života dítěte. Během chirurgického zákroku je prováděn počítačový monitoring, který lékařům umožňuje sledovat průběh a provádět rychlá rozhodnutí.

Chirurgická intervence může zabránit mnoha nežádoucím účinkům, které mozková cysta může způsobit, jako jsou duševní poruchy, vývojové zpoždění, bolesti hlavy a ztráta řeči, zraku nebo sluchu. Pokud po operaci pacient nemá žádné komplikace, jeho hospitalizace je asi čtyři dny a po propuštění z nemocnice musí podstoupit pravidelné kontroly od ošetřujícího lékaře.

Včasná léčba této nemoci ve většině případů může zabránit jejímu novému vývoji a snížit riziko různých komplikací, zvláště pokud se obrátíte na kliniku, kde se používá moderní zdravotnické vybavení, stejně jako profesionální a kvalifikovaní odborníci.

Autor článku: Andreev Alexander Alexandrovich, traumatický lékař