Co je mozkový meningiom? Prognóza onemocnění

Meningiom mozku je primární nádor, který roste z buněk jednoho z meningů (arachnoid nebo arachnoid). V převážnou většině případů je tento nádor benigní. Může se vyskytnout v jakémkoli věku, častější u žen. Preferovaným místem meningiomu je kraniální dutina, ale někdy se nádor nachází v páteřním kanálu. Proč se vyskytuje meningiom, jak se projevuje, jak se diagnostikuje a léčí, co slibuje pacientovi v budoucnu? Získáte odpovědi na všechny tyto otázky tím, že si přečtete tento článek.

Obecné informace

Meningiom je jeden z nejčastějších nádorů intrakraniální lokalizace. To představuje více než 20% všech nově diagnostikovaných nádorů mozku. Termín byl vytvořen v roce 1922 americkým neurochirurgem Cushingem. Nádor je konglomerát buněk různých velikostí od arachnoidní (arachnoidní) obálky mozku nebo míchy. Meningiomy jsou většinou odděleny od okolní mozkové tkáně kapslí. Nejčastěji se vyskytují sférické nebo podkovovité meningiomy, méně často ploché. Jejich rozměry se pohybují od několika milimetrů až po uzly o průměru 15 cm. Meningiomy jsou téměř vždy spojeny s dura mater a dokonce sousedními kosti. To znamená, že k nim je připojen nádor a dokonce je klíčí. Na místech, kde je meningiom připojen k kostře, nádor stimuluje vývoj kostních buněk. Výsledkem je tlustění kostní tkáně, které se někdy může dokonce projevit i prsty. Tento příznak je velmi specifický, protože se vyskytuje pouze u meningiomů.

V asi 95% případů jsou meningiomy benigní nádory. Tento koncept znamená jejich poměrně pomalý růst, oddělení od okolní tkáně mozkové kapsle, absence významného stlačení mozkové hmoty a nízké procento recidivy. Zbývajících 5% meningiomů je maligních. Maligní meningiomy jsou náchylné k rychlému růstu, infiltraci okolních tkání a recidivě. Samozřejmě, benigní meningiomy mají lepší prognózu než zhoubné.

Existují tzv. Několikčetné meningiomy. Jsou to asi 2% všech případů nově diagnostikovaných meningiomy. "Vícenásobné" - v tomto případě znamená více než jeden nádor, identifikovaný současně. Tato situace se pravděpodobně vyskytuje, když byl zpočátku jediný meningiom, ale nebyl diagnostikován, a poté došlo k místním metastázám v místech s alkoholem.

Prevalence meningiomů je 7,7 případů na 100 000 obyvatel. A tady je zajímavá pravidelnost: mezi nimi alespoň 2 projevující se nádory představují 2 případy a u asymptomatických případů - 5,7. Ukazuje se, že většina meningiomů je zjištěna náhodou během průzkumu o úplně jiné příležitosti! Tyto statistiky se objevily kvůli širokému využití moderních výzkumných metod (počítačové a magnetické rezonance).

Jaké příčiny mohou vést k rozvoji meningitidy?

Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně. Existují pouze rizikové faktory, jejichž přítomnost může být spojena s výskytem meningiomů. Zahrnují:

 • Rentgenové nebo radioaktivní záření (zejména oblast lebky);
 • genetické vady v 22. chromozómu;
 • ženský sex (pravděpodobně kvůli vlivu ženských pohlavních hormonů, estrogenů a progesteronu);
 • věk je více než 45-50 let;
 • přítomnost neurofibromatózy typu 2.

Klasifikace meningiomů

Rozdělení této řady nádorů se obvykle provádí podle několika parametrů: histologický typ, lokalizace v lebeční dutině a stupeň malignity.

Histologický typ meningiomu je:

 • Typické (meningoteliomatoznaya, vláknité, přechodné, psammomatoznaya, angiomatous, sekreční, mikrokistoznaya, s množstvím lymfocytů metaplastického);
 • atypický;
 • chordoid;
 • jasná buňka;
 • anaplastický;
 • rhabdoid;
 • papillary.

Typické meningiomy mají první stupeň malignity, tj. Jsou v podstatě benigní; Atypické, chordoidní a světelné buňky - 2. stupně malignity (agresivnější, s větší pravděpodobností relapsu, mají horší prognózu než první skupina); anaplastická, rhabdoidní a papilární - malignita 3 (s nepříznivou prognózou). Obecně platí, že koncept "dobré kvality" týkající se dalších formací uvnitř lebky je velmi relativní. Nakonec, lebka není elastická a neví jak se protáhnout (kromě v dětství, kdy fontanely ještě nejsou uzavřeny). A to znamená, že s výskytem plus-tkáně v lebeční dutině se intrakraniální tlak stále zvyšuje. A ačkoli je meningiom benigní, pokud jde o histologickou klasifikaci, ale jeho rozměry jsou velké, bude to pro člověka hrozbou stejným způsobem jako maligní.

Lokalizace meningiomů může být:

 • konvekční (tj. vycházejí z vnějšího povrchu mozku sousedícího s kostí lebky, nejsou spojeny s nadřízeným sagitálním sinusem a jeho mezery). Mohou být čelní, parietální, temporální a okcipitální. Oni tvoří 23% meningiomů všech lokalizací;
 • prasagitální (meningiomy spojené s nadřízeným sagitálním sinusem as velkým srpkovitým procesem). Představují asi 30%;
 • meningiomy přední lebky (20%);
 • meningiomy středního lebečníku (15%);
 • meningiomy zadní kraniální fossy (7%);
 • meningiomy nervu cerebellum (ve výši 3%);
 • meningiomy velkého okcipitálního foramenu (nalezené v 1% případů);
 • meningiomy vzácných lokalizací (intraventrikulární a další). Představují asi 1%.

Toto rozdělení má svůj vlastní význam. V závislosti na umístění meningiom je plánován jeden nebo jiný typ léčby (chirurgický nebo radiální).

Známky meningitidy

Do dnešního dne se ve většině případů primární detekce meningiomu ukázalo, že jsou asymptomatické, to znamená, že se neukazují. A oni jsou zjištěni naprosto náhodně při provádění počítačové nebo magnetické rezonanční tomografie týkající se jiných onemocnění. Samozřejmě je to možné pouze u malých velikostí nádorů, při absenci komprese funkčně důležitých oblastí mozku.

A přesto se to nestane vždycky. Tato různorodá nádorová onemocnění se často projevuje jako malé odchylky ve zdravotním stavu, které pacientovi nedává význam. Jediným příznakem meningiom může být například bolest hlavy. Ale koneckonců, ne každý člověk s bolesti hlavy má meningiom. Důvody bolesti hlavy jsou tisíce. Proto je nesprávné považovat každý případ bolesti hlavy v kontextu možného meningiomu.

Meningiomy nemají žádné zvláštní příznaky. Jakékoliv příznaky, které pacient pocítí, nesouvisí s typem nádoru v lebeční dutině. Objevují se kvůli přítomnosti "přebytečné" tkáně v dutině lebky, kompresi nádoru obklopujícího mozkovou látku a vzniku edému mozkové tkáně. Vzhledem k tomu, že meningiomy obvykle rostou pomalu, příznaky neprobíhají rychle, což znamená, že pacient nezaznamená alarm.

Symptomatologie meningiom obecně závisí na jeho poloze, velikosti a rychlosti růstu. Mezi příznaky, které mohou naznačovat přítomnost meningiomu, můžeme zaznamenat následující:

 • bolesti hlavy. Oni jsou často nudní, bojí, mohou být cítit v určité oblasti hlavy nebo být rozptýlený. Častěji jsou bolesti hlavy výraznější v noci a ranních hodinách. Někdy pacient pocítí prasknutí hlavy zevnitř;
 • epileptické záchvaty. Tento příznak je specifický pro konvektivní meningiomy. Epileptické záchvaty mohou být velmi rozmanité, ale častěji existují generalizované tonicko-klonické záchvaty se ztrátou vědomí;
 • ohniskové symptomy. Termín "ohnisko" označuje vývoj jakéhokoli příznaku v důsledku komprese přesně definované části mozku. Tak, když časové komprese oblastí mozku z leváky může být rozděleny, s kompresí nádorových oblastí motorické kůry může dojít paréza a ochrnutí končetin. Možná, že vznik poruch citlivosti, zrakové poruchy (snížení ostrosti vidění nebo ztráty zorného pole), čich, opomenutí století, porušení pohybu oční bulvy, poruchy kontrolu funkce pánevních orgánů (např, při inkontinenci), a další;
 • změny v duševní sféře. Vzhled tohoto druhu příznaků je spojen s poškozením látky čelních lalůček. Psycho-emocionální znaky jsou nespecifické, mohou mít jiný stupeň závažnosti;
 • známky zvýšeného intrakraniálního tlaku. To může být trvalé bolesti hlavy Expander přírodě, pocit tlaku na oční bulvy uvnitř lebeční dutiny, nevolnost a zvracení, rozmazané vidění (fundu s viditelným papily). Ve vyspělých případech je možné i porušení vědomí.

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit skutečnost, že žádný z výše uvedených příznaků není známkou přítomnosti meningiomu. Každý z nich může svědčit jen o nějakém novém růstu rostoucím v lebeční dutině (a to ne vždy platí). Proto je nutné pro další objasnění diagnózy provést další vyšetření. A bez dalších metod výzkumu je zde nepostradatelné.

Diagnostika

V současné době nejpřesnější metody detekce meningiomů jsou počítačová tomografie a magnetická rezonance. V tomto případě nejčastěji během studie může být nezbytné zavést kontrastní látku do vaskulárního kanálu (zvýšení kontrastu). Na obrázcích CT a MRI vypadají meningiomy velmi specificky, což v 85-90% případů umožňuje správné stanovení diagnózy. K objasnění charakteristik přívodu krve do nádoru a objasnění řady bodů pro chirurgickou léčbu může být zapotřebí angiografie. A v některých případech je možné biopsii nádoru objasnit histologický typ meningiomu pro plánování léčby.

Metody léčby meningiomů

Jak již bylo uvedeno výše, v mnoha ohledech je přístup k léčbě meningiom určen jeho lokalizací, velikostí a rychlostí progrese. V některých případech (zejména pro „náhodou“ objevil meningiomas nepřítomnost klinických příznaků) je možné i bdělé čekání, tedy žádnou léčbu jako takovou. Meningiom může být malý a růst velmi pomalu. Pokud Váš lékař rozhodne, že nastávající řízení, se stane povinným CT nebo MRI kontrolu nad nádoru, to znamená, že systematické opakování těchto průzkumů, aby nedošlo k ujít okamžik, kdy nádor začne růst.

Vzhledem k tomu, že meningiomy jsou obvykle benigní, nejčastěji používané pro jejich léčbu jsou chirurgické metody. To znamená, že nádor je jednoduše odstraněn. A čím je radikálně nádor odstraněn, tím lepší je prognóza pro pacienta. V ideálním případě by neurochirurg měl usilovat o maximalizaci odstranění nádorové tkáně. Bohužel však to není vždy možné. Poté, co nádor může být umístěn ve funkčně významných oblastech mozku nebo prostě není přístupný k úplnému odstranění (například klíčky do optického nervu). Neurochirurgové dodržují tento princip, pokud jde o odstranění meningiomů: prováděná chirurgická léčba by neměla zvyšovat neurologický deficit u pacienta. Jednoduše řečeno, pokud po operaci pacient odmítne ruku nebo nohu, což z něj způsobí, že je hluboce postižený, nemůže se o něm vůbec hovořit. Proto se v každém konkrétním případě pokoušejí najít zlatý prvek: co nejvíce odstranit nádor a nepoškodit pacienta.

Nejradikálnější je operace, při které je možné odstranit celou tkáň nádoru, část dura mater v místě počátečního růstu a postižené kosti. V tomto případě se procento rekurence nádoru blíží nule.

Pokud se meningiom opakuje s časem, může být nutná druhá operace. Podle statistik dosahuje pět let míry přežití pacientů léčených pro meningiom 92%. Pravděpodobnost relapsu s úplným odstraněním benigního nádoru v příštích 15 letech je 4%.

Dalším způsobem léčby meningiomů je stereotaktická radiochirurgie. Stereotaktické radiochirurgické techniky jsou založeny na cíleném ozařování tkáně meningiomu v různých úhlech. Současně jsou provedeny výpočty tak, že pouze nádorová tkáň je vystavena maximálnímu ozařování a přilehlé normální tkáně jsou minimální. Tato metoda léčby se používá v těch případech, kdy je meningiom umístěn blízko životně důležitých struktur mozku, kterému se neurochirurg nemůže dostat. Je také možné použít stereotaktickou radiochirurgii nezávisle na menších meningiomech (o průměru až 3,5 cm). Někdy chirurgické odstranění nádoru je kombinováno s radiochirurgickými technikami (v případě nemožnosti radikálního odstranění nádoru) nebo během recidivy po chirurgické léčbě.

Standardní radioterapie se používá méně a méně často. Koneckonců, s touto metodou léčby, paprsky ničí nejen nádorové tkáně, ale také přilehlé zdravé tkáně.

Prognóza onemocnění

Co očekává pacient po detekci meningiomu? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Benígní meningiomy lze vyléčit radikálním odstraněním nádoru. Prakticky se neobjeví, po další operaci není nutná žádná další léčba. V takových případech je nutná pouze kontrola CT nebo MRI po 2-3 měsících po operaci, pak jeden rok po operaci, při neexistenci známky pokračujícího růstu nádoru - o rok později a pak každé dva roky.

U meningiomů, které nelze úplně odstranit, jsou věci složitější. Ve většině případů vyžadují kombinovanou léčbu (chirurgický zákrok + stereotaktická radiochirurgie) a následně kontrola CT nebo MRI. Pokud se objeví příznaky recidivy meningiom, může být vyžadována druhá operace nebo radioterapie.

Maligní meningiomy jednoznačně vyžadují kombinovanou léčbu: chirurgické odstranění nádorové tkáně a radiační terapii. Monitorování CT a MRI v těchto případech se provádí mnohem častěji: 2 a 4 měsíce po operaci a poté jednou za 6 měsíců po dobu 5 let. Pokud nedojde k relapsu v tomto časovém intervalu, CT nebo MRI mozku lze provést jednou za rok. Bohužel, zhoubné formy meningiomu se vyskytují v 78% případů během prvních 5 let po operaci.

Četnost výskytu relapsů je také ovlivněna lokalizací nádoru. Meningiomy sfénoidní kosti (křídla, těla) také dávají vysoké procento pokračujícího růstu - od 34 do 99% a konvektivní - pouze 3%. Všechny tyto údaje se používají při určování taktiky léčby konkrétního pacienta.

Jak vidíte, meningiom je velmi mnohostranný nádor. Nemusí to vůbec ovlivňovat zdraví pacienta, nebo může vést k jeho životu. Jak se bude meningiom chovat bude záviset na mnoha faktorech, ale především na jeho poloze, rozměrech, histologickém typu. Meningiom není konečný verdikt. Můžete se ho zbavit. Neprodleně odložte návštěvu lékaře.

Neurochirurg Reutov AA vypráví o meningiomu:

Meningiom mozku, jaká je prognóza života

Benígní nádor mozku, který roste velmi pomalu z membrán a cév, se nazývá meningiom.

Odstranění meningioma mozku je operace, která zachrání život pacienta, zmírní neurologické poruchy. Hlavní podmínkou je včasnost operace.

Meningiom Je primárním, ne metastatickým nádorem, který se vyskytuje ve třetině všech primárních nádorů.

Pouze 5% primárních mozkových nádorů je dědičným onemocněním.

A meningiom se na ně nevztahuje. To jsou zpravidla onemocnění ze skupiny phakomatóz, u kterých jsou nádory jedním z mnoha příznaků. A také je léze vnitřních orgánů, očí a kůže.

Při vzniku primárních meningiomů to není záležitost, ale záření, nepříznivé environmentální faktory, stravovací návyky, hormony, pracovní rizika, elektromagnetické záření, viry.

Oblíbené umístění meningitidy

Protože meningiom mozku roste pomalu, prognóza života a jeho kvality závisí na umístění nádoru.

Meningiomy mohou být umístěny v přední, střední, zadní kraniální fossa.

Mohou být na vnějším povrchu mozku, na jeho bázi nebo mezi polokoulemi. V oblasti žilního sinu, komor, kraniospinálního přechodu, tj. Tam, kde existují prvky dura mater nebo jeho deriváty, může růst meningiom.

Stav, ve kterém mnoho meningiomů narostlo v lebeční dutině, se nazývá meningomatóza.

Ne tak moc z histologické struktury, kolik závisí na umístění meningioma mozku a prognóze života po jeho odstranění.

Charakteristickým znakem maligních nádorů je atypická struktura buněk. Pokud atypické prvky převládají v buněčné struktuře meningiom, pak říkáme, že je maligní meningiom atypický.

Čím více polymorfních buněk v nádoru, častější relapsy po jejím odstranění a méně očekávané délky života.

Pokud po odstranění benigních meningiom recidivy pozorovány pouze 5% pacientů v až 20 let, v případě, že je atypické nádor ve 100% pacientů do dvou let po operaci se vyvíjí nádory relapsu.

Klinický obraz

Symptomy onemocnění závisí na umístění nádoru. Čím blíže k mozkové kůře dochází k tvorbě objemu, tím častěji se projevuje onemocnění křečovými záchvaty.

Když parasagitálním lokalizace nádoru příznaků liquorodynamics žádné narušení, t. K. Při tomto uspořádání nedochází kompresi likvoroprovodyaschih způsoby. Vzhledem k tomu, že meningiom roste po dlouhou dobu, klinický obraz se projevuje v zanedbaných, dalekosáhlých stadiích.

A příznaky přicházejí do popředí kvůli kompresi a přemístění mozku. Nejčastěji trpí kraniální nervy, objeví se poruchy okulomotoru, objeví se dvojité vidění.

Když je nádor umístěn mezi vnitřními plochami čelních laloků, v projekci přední třetiny horního podélného sinusu se první příznaky objeví 10-15 let po nástupu růstu nádoru a probíhají velmi jemně.

Poruchy liquorodynamiky přicházejí do popředí, což se projevuje syndromem arteriální hypertenze.

Bolest hlavy je doprovázena zvracením ve výšce bolesti. Postupně rozvíjejte příznaky, které naznačují posun mozku zepředu dozadu do dutiny lebky.

Pokud je meningiom v přední lebky, kde prochází čichové, optické nervy, se rozvíjí narušení smyslu, vize a psychie. Psychiatrické poruchy projevující prvky čelní mentalitu, která se vyznačuje tím, euforie, ploché vtipy, sexuální disinhibice, náchylnost k asociální chování, postupně snižuje inteligence.

Optické nervy jsou stlačeny velkým nádorem, proto jsou posledním ze všech výše uvedených symptomů. Snížení vidění na straně léze je důsledkem atrofie optického nervu z tlaku.

Na počátku růstu meningiomu v oblasti tuberkulády tureckého sedla se nejprve objevily poruchy zraku, jsou významné, protože v této zóně je kříž mezi optickými nervy. Vzhledem k tomu, že v této oblasti existuje diencefalická onemocnění a hypofýza, mohou se vyvinout příznaky poškození těchto zón.

Hypothalamo-hypofyzární léze jsou charakterizovány porušením termoregulace, vody, soli, minerálů, tuku, metabolismu bílkovin. Endokrinní orgány, endokrinní žlázy trpí, produkce hormonů je narušena, spánek a bdění trpí.

Obvyklé příznaky jsou zvýšená chuť k jídlu, hypertenze, arytmie, dušnost, pocit narušení srdce, sexuální dysfunkce ve formě časné menopauzy, impotence.

Diagnostika meningiomů

V poslední době je frekvence použití počítačové a magnetické rezonanční tomografie pro vyšetření při každé příležitosti velmi vysoká. Ale až dosud se často vyskytují meningiomy s rutinní rutinní radiografií lebky.

To je způsobeno tím, že meningiom velmi často ve svém složení obsahuje kalcifikace, kalcifikace a způsobuje hyperostózu nebo atrofii z tlaku na sousední kosti.

U mozkové spastické striktury nelze diagnostikovat meningiom, protože tento nádor má kalcifikaci, a je dobře vidět v rentgenové tomografii. Meningiom je vždy jasně vymezený z podstaty mozku.

A při provádění intravenózního kontrastu můžete hodnotit nejen velikost, umístění, tvar nádoru, ale také intenzitu jeho zásobování krví. Často kolem nádoru se objevuje otok mozku a téměř vždy posun v mediánových strukturách mozku.

Nepřímými příznaky maligních meningiomů je heterogenita jejich struktury, nerovný obrys, klíčení v kostech a tkáních obalů hlavy.

K závěrečné diagnóze lze posoudit stupeň malignity pouze výsledky histologického vyšetření.

Magnetické rezonance umožňuje vidět nádor zhodnotit jeho akumulační kontrastu, ale spolehlivě analyzovat kostních struktur v tomto způsobu není možné na průzkum.

MR-angiografie je technika, která umožňuje vidět samotný nádor a zdroje jeho krve. V současnosti jsou široce používány radioizotopové metody výzkumu a PET-CT.

Angiografie - je invazivní postup, který se provádí v stacionárním prostředí, je spojen s rizikem závažných komplikací, protože zahrnuje zavedení speciálních katetrů do těla. Ale v řadě případů je tato metoda diagnostiky velmi důležitá, protože umožňuje zobrazit zdroje krve, posoudit stupeň klíčivosti struktur podporujících život a cévní systém nádorem.

Navíc je předoperační angiografie používána k embolizaci nádorových cév. Krmení nahrané plavidla meningeom mohou vyhnout intraoperační krvácení z bohatě perfundované meningiom a pracovat prakticky suché mozku, což výrazně usnadňuje pooperační doby a zlepšení výsledků operace.

Léčba meningitidy

Optimální léčba meningiomů mozku je chirurgická intervence.

Typ přístupu závisí na umístění nádoru. Ale bez ohledu na typ operativního přístupu existují základní principy, které je nutné dodržovat při odstraňování nádorů mozku. Nejdůležitější podmínkou úspěšné operace je zachování krevního oběhu ve vaskulárním bazénu, který se nachází v nádoru a v sousedních oblastech mozku.

Navíc je velmi důležité udržovat integritu žilních cév, do kterých je nádor vyčerpaný a které jsou umístěny v cestě přístupu k meningiomu. Nádor může být odstraněn fragmentárním nebo jednotlivým blokem, který závisí na jeho velikosti a funkčním významu v oblastech mozku, ve kterém je umístěn.

Čím přesnější a nejrychlejší jsou všechny kroky k odstranění nádoru, tím jednodušší bude po operaci.

Poloha pacienta na operačním stole může být velmi rozmanitá - na zádech, na žaludku, při posezení s otočením hlavy v různých směrech. To je závisť na umístění nádorového uzlu a je zaměřena na dosažení nejjemnějšího přístupu.

Čím více se provádí operace, tím méně pooperační komplikace mozku, důsledky chirurgického zákroku budou minimální.

Důležitým vlivem na úspěšnost chirurgické léčby je předoperační příprava pacienta, pokud má souběžnou somatickou patologii. Zpravidla se provádí na ambulantním základě.

požadované konzervativně léčených pacientů v případě, že jsou starší než 60 let s chronickým onemocněním plic, kardiovaskulárního systému, poruchy srdečního rytmu, maligní průběh hypertenze, v přítomnosti nebo akutní exacerbace chronické onemocnění jater a selhání ledvin.

Možná budete potřebovat specifický neurochirurgický trénink v podobě provádění operací posunu alkoholu. Množství nadcházející operace, kterou je nutná příprava, rozhodne ošetřující lékař.

Základem pro odmítnutí chirurgické léčby může být pouze písemný nesouhlas pacienta s operací. V ostatních případech není léčba prováděna bez operace, protože odstranění nádoru je jediným pravým řešením v této situaci.

Intraoperační kontrola funkce mozku

Během hlavních fází chirurgického zákroku se provádí neurofyziologické sledování, které umožňuje monitorovat funkční stav mozku, kraniální nervy. Schopnost sledovat operaci na funkci mozku významně ovlivňuje výsledek chirurgického zákroku, jeho kvality.

Pro účely elektrofyziologické kontroly se používají následující metody:

 1. způsobené vizuálními, sluchovými potenciály
 2. elektroencefalografie;
 3. transcraniální dopplerografie;
 4. elektrostimulace kraniálních nervů.

Uplatňování výše uvedených metod intraoperačního monitorování významně ovlivňuje kvalitu operace, je nedílnou součástí úspěšné chirurgické intervence.

Pooperační období

Je třeba si uvědomit, že po operacích na mozku existuje vysoké riziko krvácení v bezprostředním pooperačním období. To je způsobeno tím, že se v mozkové látce syntetizuje velké množství faktorů, které ovlivňují koagulační systém krve.

Meningo-maticky změněné tkáně produkuje obzvláště velký počet aktivátorů fibrinolýzy, látky, které jsou schopné samy rozpouštět fibrinovou sraženinu.

Druhým rizikem je frekvence komplikací nejbližší pooperační periody mozkový edém. Je někdy nebezpečnější a klinicky významnější než samotný nádor.

Přítomnost otoku vysvětluje pomalé uvolňování pacienta z anestezie, zhoršení stavu 2-3 dny po operaci, po takzvaném jasném intervalu jasného vědomí. Léky volby pro léčbu otoků mozku jsou glukokortikosteroidy.

Porucha výtoku mozkomíšního moku je obzvláště nebezpečná po odstranění meningiomů z zadní lebeční dutiny a z komor mozku. To je vysvětleno toxickým účinkem krve vyvolávajícího zánětlivý proces, přilnavost stěn komor, která vede k bloku likérů.

Stav se může akutně rozvíjet nebo postupně roste. Při rozvoji této život ohrožující komplikace je indikována operace na naléhavou likvidaci alkoholu nebo drenáž komorového systému.

V případě, že se operace provádí v sedící pozici pacienta, je nebezpečí akumulace vzduchu v lebeční dutině vysoké, což je příčina vzniku napjaté pneumokecy. Aby se zabránilo této nebezpečné komplikaci, je pacient v klidu po dobu 3-4 dnů po operaci.

Zřídka se v současné době v blízké pooperační fázi objevuje mozkový infarkt, dochází ke vzniku zánětlivých změn v oblasti chirurgické intervence. Zánětlivé změny mohou být také v plicích, močovém systému, žilách, slinných žlázách.

Porušení vody a elektrolytů rovnováhy v těle, může být výsledkem otoků, zánětů, porušení sekrece antidiuretického hormonu, zvracení, průjem, důsledek nesprávné léčby kortikosteroidy, hypotonických roztoků glukózy, diuretika.

Meningiom prognózy života

Nejčastější benigní formace je meningiom mozku, prognóza života, po níž závisí na mnoha faktorech:

 • Velikost nádoru a lokalizace;
 • Věk pacienta;
 • Histologický typ meningiomu;
 • Přítomnost chronických onemocnění.

Několik pacientů se může současně vyvinout současně a může se vyvíjet maligní meningomy, ale o něco později. Zpočátku musíte podrobněji porozumět tomu, co je meningiom?

Meningom je nádor, který je tvořen z arachnoidní skořápky mozku nebo míchy. V podstatě se liší v sférickém tvaru a je často spojena s tvrdou skořápkou mozku. Nejčastěji meningom je benigní nádor, ale jakýkoliv nádor, který se objeví v lebeční dutině může stát rakovinnou, jako rostoucí místo se může objevit příznaky, které byly způsobené stlačením mozkové substance.

Příčiny onemocnění

Neexistují žádné přímé příčiny takových nádorů. Existují pouze rizikové faktory, kterými se mohou objevit meningomy:

 • Věk je více než 40 let;
 • Kritéria pro pohlaví. Jak ukazuje praxe, riziko vzniku těchto nádorů u žen je třikrát vyšší než riziko mužů. To je způsobeno vlivem hormonů, jako je estrogen a progesteron, které vyvolávají jeho růst. Muži často nedosahují meningistického vzdělání, ale mají více zhoubného typu nádoru. Nejběžnější formou této choroby je konvektivní meningiom;
 • Velké ionizující ozáření, které vyvolává tvorbu různých nádorů v lebeční dutině. K dnešnímu dni je toto tvrzení kontroverzní, protože nedávné studie ukázaly, že výskyt meninge je spojen s malým množstvím záření;
 • Genetické choroby. Nejčastěji se tvoří maligní meningomy v důsledku přítomnosti neurofibromatózy typu 2.

Symptomy

Velmi často se meningom nemusí projevovat žádné příznaky, takže jeho přítomnost může být náhodně detekována v zobrazování magnetickou rezonancí, která byla provedena z jiných důvodů. Ve většině případů jsou počáteční příznaky velmi rozmazané a postupně se rozvíjejí.

Symptomatické příznaky zahrnují následující příznaky:

 • Bolest hlavy, která se postupně zvyšuje, a to zejména v noci nebo dokonce i po krátkém ležení. Pacienti hlásí nesnesitelný bolest, který lze porovnat s migrénou. Tento příznak je typický pro mnoho meningů, ale častěji je způsoben nádorem meningheliomu;
 • Porušení vizuálních procesů (ztráta závažnosti, zdvojnásobení atd.). Obnova vidění je přímo spojena s efektivitou léčby onemocnění;
 • Těžká nevolnost a zvýšený reflex gagu během jídla;
 • Změna psychiky a poruchy paměti. Velmi často příbuzní lidí, kteří jsou nemocní s meningem, poznamenávají, že pacienti trpí retrográdní amnézií, to jest událostí, ke kterým došlo před několika minutami "vynechat" z paměti. Pokud jde o změny v psychii, je to vyvoláno nárůstem hněvu a agrese. Pacienti často spadnou do deprese a uzavírají se od ostatních;
 • Slabost v končetinách, která se nejčastěji projevuje na jedné straně těla. Nemocní lidé se při chůzi opírají o jednu stranu a také nemohou držet předměty s rukama postižené oblasti. A také porucha je daná falxovým meningiomem, ve kterém mohou být pacienti z nohou odstraněni;
 • Epileptické záchvaty, které jsou zpočátku doprovázeny křečemi. Odborníci ne vždy poskytují uklidňující výsledky tangenciální kompletní léčby této nemoci.

Symptomy závisí na umístění nádoru

Také existují známky, které se projevují různou lokalizací infikovaných tkání:

 • Meningom tuberkulou tureckého sedla způsobuje jednostrannou nebo oboustrannou slepotu;
 • Bytí v cerebellum vyvolává silné bolesti hlavy, které jsou způsobeny porušení krevního oběhu v mozkovém kmeni. Je třeba poznamenat, že tento typ onemocnění může způsobit oddělení končetin pacienta v závislosti na umístění tumoru;
 • Na místě oběžné dráhy. Je doprovázeno vyklenutím jednoho oka směrem ven;
 • V oblasti čelního laloku mozku. Způsobuje poškození sluchu a řeči;
 • V části křídel hlavní kosti. Doprovázeno narušením vizuálních kontaktů, které způsobují halucinace, stejně jako rozdělený obraz;
 • Meningiom čichového fossa je příčinou závažných obsedantní bolesti hlavy, dojde ke změnám v psychice, která jsou vybavena průvodním epileptické záchvaty, euforie a deprese, a může se také objevit jednostranný nebo oboustranný porušení zápachem;

Podle charakteru vzdělávání může být meningomie následující:

 • Atypické. Jedná se o zhoubné nádory druhého stupně. To je doprovázeno rychlým růstem s nárůstem neurologických příznaků;
 • Anaplastický meningom. Maligní typ nádoru, který je doprovázen rychlým růstem a nárůstem neurologických příznaků;
 • Fibroplastické. Je to maligní druh, který se vyskytuje mnohem častěji než benigní (u 2/3 všech pacientů). Tento nádor je doprovázen pomalým růstem a téměř asymptomatickou existencí. To je náhodně zjištěno během průchodu MRI a CT (intraosseous meningiom může být detekován účelným průchodem těchto postupů).

Léčba meningomů mozku

Před odpovědí na otázky, jak odstranit meningiom mozku, jak probíhá operace a mnoho dalších, stojí za zmínku, že výběr algoritmu léčby závisí na mnoha bodech:

 • Typ nádoru a její velikost;
 • Lokalizace;
 • Symptomy;
 • Obecný stav pacienta;
 • Schopnost pacienta odolat postupu.

Pro léčbu meningomů mozku používejte 4 přístupy:

 • Dynamické pozorování vývojové meningomie. Pacient je pod neustálým pozorováním a stav meningomie je zjištěn pomocí MRI, kterou pacient prochází jednou za šest měsíců. U pacientů s velkými tumory se tato metoda nepoužívá. Tato metoda je vhodná pro starší lidi i pro pacienty se závažnými zdravotními abnormalitami, které neumožňují důkladnější léčbu;
 • Chirurgické odstranění meningiomu. Chirurgické odstranění infikovaných buněk chirurgickým zákrokem je charakterizováno řadou výhod. Pokud je nádor benigní a může být zcela odstraněn, pak je procento rychlého a definitivního vytvrzení extrémně vysoké. Odstranění tkáně navíc umožňuje odborníkům stanovit přesnější diagnózu pacienta. Léčba meningiomu v Izraeli často znamená operační zásah.

Tato metoda je nejvhodnější pro takové onemocnění jako je anaplastický meningiom, který se vyvíjí velmi rychle a může ovlivnit zdravé tkáně, takže v tomto případě je nutná operace.

 • Stereotaktická radiochirurgie. Používají se přesně zaměřené paprskové paprsky, které ničí nádorové buňky bez poškození zdravých tkání;
 • Tradiční radiační terapie. Tato metoda se používá k léčbě maligních nádorů, které se obtížně lokalizují, nebo k léčbě pacientů s velmi velkými ohnisky. Jak ukazuje praxe, léčba paprskem není tak úspěšná jako radiochirurgie, a proto není hlavní léčbou.

Kontraindikace

Pokud byl pacientovi diagnostikován meningiální mozek, měl by si být vědom následujících skutečností:

 • Je zakázáno užívat alkoholické nápoje. V opačném případě může způsobit zhoršení situace a také nárůst nádoru;
 • Je zakázáno užívat mnoho neherotických léků, stejně jako vitamíny a tablety skupiny B, které stimulují metabolismus. Léky lze užívat pouze po konzultaci s ošetřujícím lékařem;
 • Používání homeopatických prostředků je zakázáno bez souhlasu odborníka;
 • Antikoncepční prostředky jsou zakázány.

Rehabilitace

Odstranění meningomu mozku je v některých případech velmi vážnou operací, která zahrnuje dlouhou dobu rehabilitace, zvláště pokud pacient trpěl vážnými zraněními v důsledku přítomnosti infikovaných tkání. Je zřejmé, že rehabilitace po odstranění meningiom zahrnuje udržení pacienta jen zdravého životního stylu (cvičení gymnastika, kompletní odmítnutí špatných návyků, dostupnost pravého diety, zdravý spánek, atd.).

Pro urychlení procesu obnovy může odborník předepisovat pacientovi fyzioterapii (akupunkturu a různé léky). Seznam drog obsahuje finanční prostředky, které slouží ke snížení tlaku v lebce. Jiné léky se používají podle potřeby, například k odstranění otoků, nádorů, stejně jako k zastavení neurologických projevů.

Odborníci poznamenávají, že následující recepty mají pozitivní vliv na urychlené zotavení pacienta:

 • Tinktury s barvou jetele. Chcete-li připravit takový nástroj, musíte vzít 20 gramů květinových pupenů a nalít všechny 500 ml vodky nebo alkoholu. Trvat na tom, že takový nápravný prostředek by měl být do dvou týdnů. Po jídle jej můžete vzít maximálně 1 polévkovou lžíci;
 • Tinktura kolínku. Takový přípravek se připravuje podobným způsobem a pomáhá zastavit vývoj a růst nádorových buněk. Dávkování pro každého pacienta má své vlastní, takže před použitím tinktury potřebujete poradit se specialistou.

Odstranění meningomu bez operace

V podstatě jsou meningomy benigní nádory, proto nevyžadují chirurgický zákrok, protože neovlivňují vnitřní orgány a nejsou ohrožující lidský život. V tomto případě může být léčba provedena bez operace. U maligních nádorů je v tomto případě operace povinná.

Dnes nejčastější léčba meningiomu bez chirurgického zákroku zahrnuje použití jedinečného systému zaměřeného a přesně zaměřeného záření na infikovanou oblast. Tento paprsek ničí škodlivé buňky, aniž by se dotýkal zdravých tkání, které jsou umístěny vedle sebe. Účinnost této metody je velmi vysoká: přibližně 95% všech meningáží zastavuje růst po jediném postupu a krátkém průběhu léčby, takže prognóza života bez chirurgického zákroku pro pacienta je velmi pozitivní. Existuje nebezpečí, že při onemocnění, jako je cerebrální meningiom, léčba bez chirurgického zákroku může obnovit růst infikovaného tkáně, ale následky po chirurgickém zákroku mohou být mnohem horší než při absenci.

Prognózy

Pokud byl meningom kvalifikován jako benigní nádor, ve většině případů dochází k úplnému zotavení, bez recidivy. Jak ukazují statistiky, za 5 let může obnovit patologii pouze 3% všech pacientů. Pokud jde o takovou nemoc jako atypický meningiom mozku, prognóza v tomto případě je následující: pravděpodobnost relapsu je 35% až 40%.

Stojí za zmínku, že pokud byl meningiom v léčbě zcela odstraněn, a nikoliv částečně, šance na úplné uzdravení je mnohem vyšší. Následující faktory ovlivňují proces obnovy:

 • Přítomnost diabetes mellitus;
 • Porážka koronárních cév;
 • Přítomnost aterosklerózy a dalších.

Po chirurgickém zákroku mohou být důsledky velmi odlišné, od poškození sluchu, vidění, řeči, pohyblivosti, v závislosti na lézích určitých oblastí mozku. Obecně platí, že léčba těchto následků není možná. Proto je nutné pravidelně absolvovat vyšetření, které pomohou identifikovat případné onemocnění v nejbližších stádiích.

Léčba lidovými prostředky

Léčba meningiom nutně zahrnuje konzervativní metody, ale moderní medicína jim umožňuje kombinovat s použitím lidových léků. Existuje několik doporučení pro ty pacienty, u kterých bylo zjištěno, že mají benigní nádory na mozku:

 1. Doporučuje se zcela opustit dietní sůl a také zvýšit příjem vitaminů D a A. Je nutné úplně opustit špatné návyky a zvýšit množství kyselých mléčných výrobků ve stravě;
 2. Vezměte odvar s neplodnými květy. Můžete si je koupit přímo v lékárně. Prodávají se jak ve formě suché trávy, tak ve speciálních filtračních pytlích, které lze přímo připravit na čaj. Vezměte takové odvarky třikrát denně;
 3. Vynikajícím prostředkem je odvar ovoce živočichů. Chcete-li to, ovoce musí být zmačkaný, vylijte vroucí vodu a nechte vařit 30 minut. Vezměte odvar z jedné sklenky třikrát denně;
 4. Chcete-li vyloučit nebo snížit nahromadění tekutiny, doporučujeme používat komprese a lotiony založené na terapeutické hlíně. Aplikuje se v tlusté vrstvě na plochu hlavy, kde se nachází nádor. V hlíně je třeba přidat čajovou lžičku octa a samotný komprese je třeba držet 2 hodiny v oblasti hlavy;
 5. Vývar s mátou a psí růže jsou dobré. Byliny jsou vařeny jako čaj a infuzovány po dobu 15 minut. Takové vývary pomohou překonat slabost, bolest v těle a zmírní bolesti hlavy.

Další recepty

Existuje několik skupin rostlin, které příznivě ovlivňují léčbu nádorů mozku:

 • Čistota. Tato rostlina je považována za základ ve většině lidových metod léčby. K rostlině má nejvhodnější účinek na tělo, může být shromažďováno nezávisle a výhodně mimo město. Chcete-li připravit lék z rostlina, bude to trvat pouze 5 gramů této rostliny - to je jedna polévková lžíce. Tráva je umístěna v misce, naplněné sklenicí horké vody, pokrytá víkem a stojí 15 minut. Po ochlazení je kapalina filtrována přes gázu, po které je infúze připravena k použití;
 • Birch lye. Připravte odvar stejně jednoduše jako v prvním případě. Potřebujete spálit malé množství březového palivového dříví a sbírat z nich popel. Vyplněno výpočtem 1 dílu popela na 5 dílů vody. Směs by měla být vařena po dobu 10 minut, ale měla by být ve skle nebo kamenině. Nepoužívejte kovové nádobí. Chcete-li projít ošetření pomocí tohoto odvaru, potřebujete striktní schéma. Chcete-li to udělat, musíte zředit 8 čajových lžiček vývaru v mléce nebo džusu a vypít vše v jedné džbánce. Jednoho dne se roztok podává třikrát až čtyřikrát;
 • Aloe. Tato rostlina již dlouho prokázala svou velkou účinnost při léčbě různých onemocnění. Pro léčbu meningiomu pomocí aloe je nutné vzít pouze to rostlinu, která není starší než tři roky. V tomto případě můžete doufat v resorpci nádoru. Chcete-li připravit tinkturu z listů aloe, je nutné jemně nakrájet pět listů rostliny, dát do nádoby a nalít všechny 200 mil vodky. Roztok nasypte na temné místo po dobu 12-14 dní, každý den se musí otřásat. Po přípravě roztoku musí být podáván třikrát denně za jednu lžíci dvě hodiny před jídlem. Stojí za zmínku, že může být vedlejší účinek tohoto roztoku ve formě poruchy žaludku. V tomto případě je lepší dávku roztoku snížit na 2 čajové lžičky dvakrát denně;
 • Mrkev. Konvenční mrkev má velmi pozitivní účinek na léčbu nádorů mozku, zejména pokud jde o meningiom. Tento produkt můžete použít jak jako terapii, tak jako prevenci. Nejlepší je užít čerstvý džus. Doporučuje se užívat nejvýše 200 ml čerstvé šťávy denně. Vezměte to nejlepší ráno a večer, bez použití cukru nebo soli;
 • Dubová kůra. Při léčbě meningomů mozku jsou také dobré ukazatele dubová kůra. Kůra pochází z mladých větviček, po které musí být dobře vysušená a jemně nakrájena. Poté se 1 polévková lžíce kůry vaří ve sklenici vařící vody. Dvakrát vařte: po prvním varu vypněte oheň, počkejte, dokud povrch roztoku nezmizí bubliny, a poté zapněte oheň a roztok přiveďte k dalšímu vaření. Po uvaření se roztok vypustí do nádoby, těsně uzavřené a nechá se vylupovat po dobu 3 hodin. Použijte odvar jako lotion na hlavě. Nechte je potřebovat nejméně 2 hodiny. Celý průběh terapie je měsíc, kdy se podávají lotiony jednou denně.

Meningiom

Meningiom - nádor na mozku, která je vytvořena z arachnoidální buněk dřeně podobá uzlu zaoblené nebo tvar podkovy, často připájeny k dura mater.

Diagnostiku a léčbu maligních a benigních nádorů lze provést v nemocnici Yusupov, která je vybavena inovativním vybavením. Diagnostika meningiomu se provádí pomocí MRI s kontrastem, PET, angiografie pomocné výzkumné metody. Také se používá počítačová tomografie s kontrastem, většina meningiomů je detekována pomocí CT. Včasné vyšetření vám může ušetřit zdraví a život.

Příčiny vývoje nádoru na mozku

Mřížka nebo arachnoidní skořápka prochází mozkovými mozky. Pod arachnoidální je měkký plášť, který je přilehlý k mozku, a je ve všech drážkách mozkové substance, to vše je prostoupeno krevních cév, které zásobují mozek. Mezi těmito skořápkami je subarachnoidní prostor, který společně s obálkami hladce prochází do míchy. Často se buňky arachnoidní skořápky stávají základem pro vývoj nádoru mozku. mozkové nádory vznikají z mozkové tkáně, nervové buňky myelinové pochvy, arachnoidální buňky často vyvinou v důsledku rakoviny, metastáz do jiných orgánů a tkání.

Přesné příčiny vývoje nádorů mozku nejsou známy. Existují určité faktory, které ovlivňují vývoj nádorů mozku:

 • ozařování;
 • dědičná predispozice. Pokud má rodina případy nádoru na mozku, zvyšuje se riziko vzniku nádorů u příbuzných. Některé nemoci mohou ovlivnit vývoj mozkových nádorů: neurofibromatózu, Turkovy syndrom, Gorlinův syndrom a další poruchy;
 • vliv takových negativních faktorů, jako jsou chemické a toxické látky, trauma, dopad mobilního telefonu, další faktory.

Co je mozkový meningiom?

Ve většině případů je meningiom v kapsli. Nádor mozku meningiom není charakterizován tvorbou cyst, může být malý, jen několik milimetrů nebo dosahuje velké velikosti - o průměru více než 15 centimetrů. Ve většině případů je meningiom benigní forma a také se objevují maligní nádory. Pokud meningiom roste ve směru k mozku, pak se vytvoří uzel, který nakonec začne vytlačovat mozkovou látku. Pokud nádor roste směrem k kosti lebky, pak časem vyraste mezi buňkami kosti a způsobuje zhrubnutí a deformaci kosti. Nádor může růst současně ve směru kosti a mozku, poté se vytvoří uzliny a deformace kostí lebky.

Meningiom: Příznaky

Meningiom je nádor, který po mnoho let nemůže vykazovat známky své existence. Když nádor začne růst, objeví se první příznaky, které se projevují ve formě fokálních a mozkových příznaků.

Ohnisková symptomatologie se projevuje v závislosti na poškození specifické oblasti mozku, kdy dochází ke stlačování nebo zničení mozkové tkáně místa. Symptomy ohniskových lézí se projevují jako:

 • zhoršené vidění, sluch, řeč;
 • snížení nebo ztráta bolesti, hmatové, teplotní citlivosti;
 • částečná nebo úplná ztráta paměti;
 • změna postavy, osobnost pacienta;
 • endokrinní poruchy;
 • halucinace;
 • částečnou nebo úplnou paralýzu končetin.

V důsledku porušení intrakraniálního tlaku vyvine hemodynamika mozkové příznaky:

 • silná bolest hlavy;
 • závratě;
 • nevolnost a zvracení;
 • snížená chuť k jídlu.

Po snížení intrakraniálního tlaku symptomy zmizí, pacient se cítí dobře. Meningiom postihuje ženy častěji, nejčastěji se objevuje ve věku od 40 do 65 let.

Diagnóza: typy nádorů

Diagnostika meningiomu se provádí pomocí MRI s kontrastem, PET, angiografie pomocné výzkumné metody. Také se používá počítačová tomografie s kontrastem, většina meningiomů je detekována pomocí CT.

Existuje 11 typů benigních meningiomů:

 • meningiální meningiomy - 60%;
 • přechodné meningiomy - 25%;
 • fibrózní meningiomy - 12%;
 • vzácné druhy meningiomů - 3%.

Mozkový nádor může být umístěn v různých částech mozku:

 • konvektální tumor - 40%;
 • parasaggital - 30%;
 • bazální lokalizace nádoru - 30%.

Meningiom mozku čelního laloku

Meningiom čelní oblasti se vytváří velmi často, ve většině případů dlouhou dobu neruší pacienta. Pokud je meningiom umístěn v pravém čelním laloku, příznaky se objeví na opačné straně těla.

Příčiny meningiom čelní plochy různé: traumatické poškození mozku, zánětlivého onemocnění mozkových membrán, genetická predispozice, strava s vysokým obsahem dusičnanů, neurofibromatóza a jiných důvodů. Osvědčená příčina vývoje nádoru se považuje za expozici záření, všechny ostatní příčiny souvisejí s rizikovými faktory.

Meningiom v čelní oblasti může způsobit zhoršení zraku, bolest hlavy, parizi obličejových obličejových nervů, svaloviny rukou, letargii a další příznaky.

Meningiom: co je anaplastický meningiom

Anaplastický meningiom je nádor mozku malignity třetího stupně, během tří let po léčbě mají všichni pacienti recidivu nádoru.

Meningiom parasaggitalu

Meningiom parasaggitalu se nachází v okcipitální, parietální nebo čelní části podélné střední linie. Často je tento nádor doprovázen patologickým zvýšením obsahu kostí v kostní tkáni. Meningiomas parasaggital, rostoucí v čelní části hlavy, způsobují:

 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • vývoj kongestivních disků z optického nervu na základně;
 • těžká nevolnost a zvracení, bolest hlavy;
 • epileptické záchvaty.

Parazagitální meningiom parietální oblasti hlavy je charakterizován poruchou citlivosti a epileptickými záchvaty. Meningiom okcipitální oblasti je charakterizován zvýšeným intrakraniálním tlakem, rušivými halucinacemi.

Atypický meningiom mozku

Atypický meningiom mozku je nádor zhoubného nádorového onemocnění stupně 2, recidivu nádoru dochází u 30% pacientů během 10 let po léčbě.

Meningioma falx

Rastoucí nádor z velkého srpovitého procesu mozku se nazývá meningioma falx. V průběhu času nádor klíčí do sagitálního žilního sinu, dochází k porušení žilní cirkulace, intrakraniální hypertenze. Růst nádoru způsobuje následující negativní příznaky: epileptické záchvaty, zhoršená citlivost a motorická aktivita nohou, poruchy pánve.

Léčba meningiomu mozku

Meningiom velmi často způsobuje vznik otoku okolních tkání, který ovlivňuje výskyt různých negativních příznaků. Chcete-li odstranit edém, předepište steroidní léky. Léčba meningiom závisí na velikosti nádoru, jeho umístění, zdravotním stavu a stáří pacienta.

Odstranění meningioma mozku

Odstranění meningiomu se ne vždy provádí. Nejčastěji je pozorován benigní nádor. Chirurgický zákrok je nutný, pokud je meningiom maligní a zvyšuje jeho velikost. Existují situace, kdy není možné, aby odstranění nádoru, je malá a nepředstavuje hrozbu - pro tumor stálou kontrolu, pacient pravidelně prochází MRI lékařské vyšetření. V některých případech je možná léčba radiochirurgií.

Meningiom mozku: léčba bez operace

Léčba bez chirurgického zákroku spočívá v užívání určitých léků, které usnadňují stav a odstraní otoky okolních tkání. Malý tumor umístěný na těžko dostupném místě je ošetřen stereotaxickými metodami. Radiační terapie se nepoužívá pro velké nádory - v tomto případě je neúčinná.

Meningiom mozku: následky po operaci

V závislosti na místě nádoru a jeho velikost po operaci se může vyvinout komplikace, zhoršení nebo ztrátu zraku, částečná nebo úplná ztráta paměti, paréza končetin, poruchy koncentrace, změny v charakteru, osobnosti, otok mozku, krvácení.

Meningiom mozku: léčba, náklady

Diagnostiku a léčbu maligních a benigních nádorů lze provést v nemocnici Yusupov, která je vybavena inovativním vybavením. Vysoce kvalifikovaní specialisté pracují pouze v oblasti medicíny založené na důkazech s aplikací norem, protokolů a léčebných přístupů vedoucích zemí světa. Můžete se zaregistrovat ke konzultaci telefonicky a prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách. Koordinátor zodpoví všechny vaše dotazy.